Utby lyser upp i höstmörkret.

Nu när höstmörkret drar in så kan vi meddela att i etappen Utby börjar fler få ljus i sin fiber, glädjande! Här kommer en uppdatering om läget just nu och vad vi vet.


UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN
Utbyggnaden och inkopplingen skall nu i stort vara klar i första delen. Arbetet fortsätter sedan upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår, men det har behövts ytterligare förtydligande och kompletteringar som kostat lite tid. Processen pågår och beräknas bli klart inom kort.

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.


Leif ordf.