UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.
Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta.

UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN

Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

NYTILLKOMMANDE

Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjligheten kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.

Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.

Leif ordf.