Lite nytt, går framåt.

ARBETET återstartas inom kort!
Upphandlingen är klar precis som vi tidigare gått ut med, en sista signatur skall på plats och sedan planeras ett uppstartsmöte äga rum inom några dagar.

En offentlig upphandling av denna storleksordningen är inte helt lätt att genomföra och har tagit mycket tid i anspråk.

LEDNINGSRÄTTERNA
Den platsbesiktning som skulle ske under november i år har tyvärr blivit inställd av
personliga skäl och är nu framflyttad till 27 januari 2021.

UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN
Här väntar vi fortfarande på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp mot
Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få
möjligheten kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i
men en absolut förutsättning..
Leif ordf.