Upphandlingen är helt klar!

En ny entreprenör för slutförandet är klar och heter Fyrstads Entreprenad.
Ett intensivt arbete med planering pågår och arbetet startas snabbast möjligt.
Utmaningen med ledningsrätterna som påverkar en del kvarstår, men vi hoppas att den
planerade synen under januari skall föra oss framåt.
All berörda kommer att informeras individuellt av Zitius på mail eller brev, men vi vill också
igen säga att ni som finns efter de aktuella kabelstråken och ännu inte är med, måste
omedelbart anmäla er för att om så är möjligt komma med i detta absolut sista skede.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till på Fiber till alla – Zmarket , men om ni behöver hjälp så via oss i Hjärtum
Fiber.
Leif ordf.