Flera goda nyheter!

ARBETET FORTSÄTTER

Vår nya entreprenör Fyrstads Entreprenad har nu gjort en om fattande kartläggning av redan gjorda förläggningar och kommer nu inom kort att påbörja grävarbeten, naturligtvis med reservation för vad tjälen kan ställa till.

Man kommer sannolikt att starta med resterande tomtgrävningar.
Vi önskar ”Fyrstads” välkomna hos oss och vill samtidigt informera att allt arbete sker av dem själva eller i deras namn, så i nuläget är det bara dem vi skall se här.

När det något längre fram kommer till inkoppling i fastigheterna så kommer vi att meddela vem som utför detta.LEDNINGSRÄTTERNA
Synen på plats med markägare, nätägaren – Skanova, entreprenören – Fyrstads Entreprenad och Mark och Miljö Domstolen genomfördes planenligt 27 januari.

I ett fall kunde missförstånd redas ut och ett normalt avtal kommer sannolikt att tecknas.

Beträffande övriga markägare så kommer domstolen att inom 3 veckor lämna ett föreläggande som sedan skall vinna laga kraft osv.

Förhoppningen är sedan att slutligt beslut kan vara klart inom 2 månader.VALLENVÄGEN

Beträffande Vallenvägen har vi fortfarande inte fått klart med kommunen.


NYTILLKOMMANDE

Skall anmäla sig till på Fiber till alla – Zmarket , men om ni behöver hjälp så via oss i Hjärtum Fiber.


Leif ordf.