VÅREN KOMMER OCH I ÅR ÄVEN FIBERN !


Tjälen släpper och nu går det från planering till genomförande.


Grävning, installation och uppkoppling.
Det är full fart i projektet och med Fyrstads Entreprenad från Ljungskile är vi äntligen på väg mot
mål. Så för er som nu får besök, det är Fyrstads Entreprenad som slutför vårt, Hjärtums Fibers och Zitius projekt.
Fyrstads har redan gjort ett antal torrinstallationer dvs. installationer och slutförande i fastigheter som sedan skall anslutas och kopplas upp, inom någon vecka börjar man med förläggningen av det anslutande stamnätet.
Man jobbar områdesvis och först ut är området från Hjärtum och västerut mot Hasteröd, enligt plan skall detta genomföras under april.
Nästa område är sydväst om Hasteröd och sedan områdena tillbaka mot Ström, på båda sidor av 167:an, här kommer mer detaljer att publiceras allt efter hand.


Nytillkommande och ägarbyten.
Det har gått utmärkt att inkludera nya kunder efter ledningsvägarna även i detta sena skede men vi vill betona att nu är det bråttom. Det är absolut sista chansen och den som ännu inte anmält sig och tecknat avtal måste göra detta omgående hos Zitius.


Ledningsrätterna.
Synpunkter har lämnats av Mark och Miljödomstolen och hanteras av berörda markägare och
ledningsägaren. Som vi förstår sker detta i en konstruktiv anda. Någon tidplan för dessa hanteringar hos Mark och Miljödomstolen kan vi tyvärr inte få, men vår förhoppning är att detta skall kunna vara slutfört inom en sexveckors period.


Leif ordf.