Det arbetas i projektet på många ställen.

Fyrstads Entreprenad som nu slutför arbetet sköter sig galant!
Tas emot så väl bland våra kunder som bla säger:
”Jätte-eloge till Fyrstads, de gör ett kalas-jobb. De löser dessutom problem efter den förra entreprenören och gör det snyggt.
De kommunicerar väl med de inblandade i bygden och löser alla små saker som uppkommer.”


Projektet.
Planen är att färdigställa område efter område och slutföra med inkoppling. Varje indelning är ca 50 abonnenter stort.
De tider som anges är preliminära och fungerar oftast men i denna typ av projekt händer mycket, ex. En jordfast sten ligger i vägen, en odokumenterad ledning/samfällighet i vägen eller liknande. Vi behöver ha förståelse för detta, ambitionen är hela tiden att komma fram och slutföra så fort som möjligt.

Preliminär tidsplan.
Hjärtum – Hasteröd: Genomförande April – maj.
Hasteröd – Törresröd – Ström: Genomförande Juni.
Södra delen av området: Direkt efter ovan nämnda blir klara.
Vallenvägen – Utby: Inväntar grävtillstånd från kommunen, start under sommaren?
Norra delarna: Planeringsarbete pågår för slutförande, start under sommar-höst.

Tillkommande kunder.
Det kommer nu i sista stund till kunder, detta är vanigt när man ser att något händer och oftast är det inget problem, men är fastigheten avsides = lång kabelväg måste en dialog ske om kostnader.

Ledningsrätterna.
Äntligen är dom nu avkunnad och kommer efter vanlig (kort) invändningstid vinna laga kraft, några korrigeringar skall göras och sedan borde vi komma vidare.

Leif ordf.