Intensivt arbete in i årets sista timmar.

Förhoppningen är att allt som går att koppla in skall vara anslutet innan Jul tack vare en jätteinsats av Fyrstads Entreprenad.
Detta innebär att tomten kommer att komma med fiberfart till ytterligare ca 40 hushåll i området.
Så snart marken tinar så kommer ytterligare ett tiotal att få sin fiber, många av dem nytillkommande. Det återstår sedan ett 80 tal som inte kan slutföras förrän de överklagade ledningsrättsärendena är klara.

Vi i föreningen önskar er alla en GOD JUL och ser fram emot att kunna slutföra hela projektet under våren.

Från oss i Fiber föreningen genom
Leif ordf.