Vi närmar oss mål!


Vädret har varit till vår fördel, arbetet har kunnat fortgå och ett intensivt arbete av Telias projektledning och Fyrstads entreprenad som utförare har inneburit att nu är i det närmaste allt som går att installera inte bara gjort utan också uppkopplat och fungerande!


Ett stort och positivt engagemang av berörda har inneburit att allt som gått att lösa med kommunen, enskilda fastighetsägare och flera markägare nu är löst i bästa samförstånd.

Det återstår nu enbart de fastigheter som stoppas av de ledningsrätts-ärenden som ännu inte är slutförda. Det är 20st från första delen av projektet och 79st från projektets senare del totalt 99st, vi hoppas kunna markera även dessa som klara inom en snar framtid.
Ett avslut av ledningsrätterna skall enligt myndigheten kunna ske under april med verkställighet under maj.
Vi hoppas på det bästa, att vi kan nå en samverkan för vår byggd och denna nya infrastruktur som är allt mer viktig i vårt samhälle.

Totalt har vi då tillsammans medverkat till att runt 700st fått fiber varav 100 talet är i Öresjö 200 i Hjärtum tätort och nu drygt 400 i landsbygdsdelen och vi hoppas att ytterligare 100 skall komma till.

Hjärtum 2022-03-13
Leif ordf HFEF