Information

Det är bara för de som är medlemmar när föreningen (HFEF) skriver avtal med kommunikationsoperatören, som vi kan få del av det framförhandlade avtalet.

Kommer du efteråt kan det bli dubbelt så dyrt!

Skriv under medlemsansökan, skicka in den och betala medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är en insats på 100 kr och sedan 100 kr som årsavgift (sätt in 200 kr på vårt bankgiro 549–1196, ange namn och fastighetsbeteckning)

Bindande blir det först när Du skriver under beställningsavtalet på Fibertillalla.se

Tidsplan:

  • 7 april 2016: Informationsmöte med medlemmar i Hjärtum & Landsbygden, Zitius (kommunikationsoperatör) och Fiberföreningen HFEF. Kallelse kommer i brevlådan, på hemsidan och på Facebook HFEF.

Vår förhoppning är följande:

  • Försommar:  Arbetet påbörjas.
  • Senhöst/Vinter: Driftsättning. (Äntligen!)
  • Nov/Dec: Direktanmälan via hemsidan Fibertillalla.se
/ Styrelsen för HFEF