Styrelsen

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

 

 Leif Antonsson, Ordförande

Sammankallande 

leif.antonsson@telia.com

 Bettina Levy Klose, Sekreterare

 

 

 Stefan Svensson, Kassör

 

 

 Donald Andersson, Ledamot

 

 

 Lennart Helgesson, Ledamot

 

 

 Marcus Iveström, Ledamot

 

 

 Gitte Jensen, Ledamot

 

 

 Jesper Johansson, Ledamot

 

 

 Johan Niklasson, Ledamot

 

 

 

 

 

Mejladress för medlemsärenden: medlem@hjartumsfiber.se