UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.
Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta.

UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN

Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

NYTILLKOMMANDE

Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjligheten kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.

Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.

Leif ordf.

Utby lyser upp i höstmörkret.

Nu när höstmörkret drar in så kan vi meddela att i etappen Utby börjar fler få ljus i sin fiber, glädjande! Här kommer en uppdatering om läget just nu och vad vi vet.


UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN
Utbyggnaden och inkopplingen skall nu i stort vara klar i första delen. Arbetet fortsätter sedan upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår, men det har behövts ytterligare förtydligande och kompletteringar som kostat lite tid. Processen pågår och beräknas bli klart inom kort.

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.


Leif ordf.

Semestern slut, intet nytt är också något att berätta.

Styrelsen har diskuterat och kommit fram till det jag skrev i rubriken, att även om vi inte har så mycket att berätta så kommer fortsättningsvis att regelbundet lägga ut information. Målet är att försöka få till ett inlägg ungefär var tredje vecka.
Dyker det upp viktig information dess emellan ska det läggas ut omedelbart.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår och beräknas bli klart inom kort.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas
ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.


NYTILLKOMMANDE
Är man nyinflyttad eller har ändrat sig och inte har ett avtal om fiber skall man anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, detta för att överhuvudtaget
få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet måste sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande
men en absolut förutsättning för att få chansen i detta skede.
Leif ordf.

Semester, men saker är på gång!

ÅKERSTRÖM

Här har återställningsarbete påbörjats under juli.

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet blev klart i juli och arbetet startades omedelbart för att ge de berörda abonnenterna sina uppkopplingar. Arbetet beräknas vara helt klart nu..


UPPHANDLINGEN – SISTA DELEN

För resterande del av projektet pågår upphandlingen och beräknas bli klar efter semestern, med målet att arbetet återupptas så snabbt det bara går.

Information om detta och hur fortsättningen blir, kommer så snart vi vet något..

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta i nuläget, (än som redan publicerats)..
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

Leif ordf.

Ett positivt midsommarbesked!

Glad midsommar!

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet med kommunen är nu klart! Ytterligare ett 20 tal fastigheter kommer därmed att få sin fiber inkopplad.
Planering för arbetet sker under nästa vecka.


UPPHANDLINGEN
Pågår och så fort den är klar, så kommer information.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.

” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”


Leif ordf.

Läget, en uppdatering av vad vi vet.

UPPHANDLINGEN

Underlaget för upphandlingen är äntligen färdigställt, återstående del för vårt område är nu klart och offentliggjort och vår förhoppning är ett snabbt svar från intresserade entreprenörer så att arbetet snart kan återupptas.

LEDNINGSRÄTTERNA

Svar om läget på ärendet har nu kommit från Mark och Miljö domstolen, nästa steg är att de begärt syn på de aktuella platserna. 

Kallelser till berörda utfärdas av domstolen och synen beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.

VALLENVÄGEN  –  UTBY

Kommunen har fortfarande inte meddelat grävtillstånd men arbetet att lösa frågan fortsätter.

Leif, ordförande

Arbetet fortsätter i området som planerat.

Läget 2020-04-23

Vårt område är pågående och inte påverkat av det stopp i bidragshanteringen som Jordbruksverket informerat om.

Upphandlingen av ny entreprenad i södra delen är nu i det närmaste klar. Det visade sig emellertid att arbetet med att ta fram bakgrundsmaterialet var mer omfattande än vad som kunde förutses, därför blev det en fördröjning, men det arbetet är nu klart.

När sedan avtalet är i hamn kommer vi att kunna beskriva mer hur arbetet fortsätter i olika delar.

I norra delen har ytterligare ett antal fastigheter installerats och anslutits. Vi hoppas sedan att vi inom kort skall få klart med en ledningsdragning för att kunna ansluta ytterligare ca 50 hushåll i Utby området.

Beträffande de överklagade ledningsrätterna har vi tyvärr ingen ny information.

Leif ordf.

Snart dags för ”lan-party” i Hjärtum.

Nysatsning på kvarstående områden.
En ny offentlig upphandling av entreprenad för resterande områden är på gång, med målet att arbete startas direkt, dock senast under april. Redan pågående arbeten främst riktade mot inkoppling i Hjärtum fortsätter som förut. Betydande arbete görs också för att minimera inverkan av ledningsrätter.

Tyvärr är det fortfarande så att de överklagade ledningsrätterna stör arbetet och vår ambition att förse hela bygden med möjlighet till bra internet och tv uppkopplingar.

Under vintern har Skanova (Telia) med hjälp av Markbaronen och BlackLink gjort extraordinära insatser, rättat till och slutfört arbeten, därmed har ytterligare ett 40-tal abonnenter kunnat driftsättas.

Till vår stora glädje har nu vår ungdomsgård Hjorten här i Hjärtum fått sin fiber och innan februari är slut kommer även Hjärtumsgården vara inkopplad.

Ett stort tack för de insatserna och den fortsatta energi som läggs ner för att ge oss fiber i hela området!

Leif ordf. HFEF

Full fart, full fart framåt!

Full fart på arbetet när det gäller det återstartade projektet för landsbygden. Som en glad Julklapp kommer ytterligare ett antal snart vara uppkopplade.

Status på landsbygdsdelen:

  • 109 st klara till jul och igång sedan projektstart.
  • 25 st efter återstarten.

Glädjande nog kan vi också berätta att Billerödsvallen och Fritidsgården Hjorten är på gång, med lite tur har även dom fiber klart innan nyårsklockorna klingar.

Fibern till Billerödsvallen har möjliggjorts genom fint samarbete mellan Teila/Skanova och Hjärtums IS. Extra roligt då det är en viktig samlingsplats för många av våra unga och där vi nu kan skapa förutsättningar för hög hastighet och en samlingsplats även utanför idrotten, som tex LAN.

Tomtar på Billeröd

Hjärtumsgården kommer också snart att vara ansluten.

Arbetet fortsätter mot resterande delar av området med reservation för de delar där ledningsrätter hindrar arbete, när det gäller ledningsrätterna så har vi inte fått någon ny information.

Leif ordf.

Farten ökar och mera resurser kopplas till projektet!

Nu ingår även Markbaronen i återstarten av projektet och kommer att svara för gräv, schakt och även fiberblåsning.
BlankLink svarar för inkoppling och driftsättning.

Markbaronen kommer att jobba parallellt med BlackLink direkt mot Telia (Skanova) som nu själva tar den direkta projektledningen.

Markbaronen kommer att återuppta tomtschakter och kundinblåsningar samt färdigställa en stamledning.

BlackLink kommer att under torsdag till söndag (5-8/12) boka kunder i berörda områden, för att komplettera inomhusinstallationer.

Detta kan göras där överklaganden av ledningsrätterna inte stör arbetet.
Tre områden är utpekade, från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, sedan Utby och Åkerström.

Leif ordf. HFEF

Load more