Snart dags för ”lan-party” i Hjärtum.

Nysatsning på kvarstående områden.
En ny offentlig upphandling av entreprenad för resterande områden är på gång, med målet att arbete startas direkt, dock senast under april. Redan pågående arbeten främst riktade mot inkoppling i Hjärtum fortsätter som förut. Betydande arbete görs också för att minimera inverkan av ledningsrätter.

Tyvärr är det fortfarande så att de överklagade ledningsrätterna stör arbetet och vår ambition att förse hela bygden med möjlighet till bra internet och tv uppkopplingar.

Under vintern har Skanova (Telia) med hjälp av Markbaronen och BlackLink gjort extraordinära insatser, rättat till och slutfört arbeten, därmed har ytterligare ett 40-tal abonnenter kunnat driftsättas.

Till vår stora glädje har nu vår ungdomsgård Hjorten här i Hjärtum fått sin fiber och innan februari är slut kommer även Hjärtumsgården vara inkopplad.

Ett stort tack för de insatserna och den fortsatta energi som läggs ner för att ge oss fiber i hela området!

Leif ordf. HFEF

Full fart, full fart framåt!

Full fart på arbetet när det gäller det återstartade projektet för landsbygden. Som en glad Julklapp kommer ytterligare ett antal snart vara uppkopplade.

Status på landsbygdsdelen:

 • 109 st klara till jul och igång sedan projektstart.
 • 25 st efter återstarten.

Glädjande nog kan vi också berätta att Billerödsvallen och Fritidsgården Hjorten är på gång, med lite tur har även dom fiber klart innan nyårsklockorna klingar.

Fibern till Billerödsvallen har möjliggjorts genom fint samarbete mellan Teila/Skanova och Hjärtums IS. Extra roligt då det är en viktig samlingsplats för många av våra unga och där vi nu kan skapa förutsättningar för hög hastighet och en samlingsplats även utanför idrotten, som tex LAN.

Tomtar på Billeröd

Hjärtumsgården kommer också snart att vara ansluten.

Arbetet fortsätter mot resterande delar av området med reservation för de delar där ledningsrätter hindrar arbete, när det gäller ledningsrätterna så har vi inte fått någon ny information.

Leif ordf.

Farten ökar och mera resurser kopplas till projektet!

Nu ingår även Markbaronen i återstarten av projektet och kommer att svara för gräv, schakt och även fiberblåsning.
BlankLink svarar för inkoppling och driftsättning.

Markbaronen kommer att jobba parallellt med BlackLink direkt mot Telia (Skanova) som nu själva tar den direkta projektledningen.

Markbaronen kommer att återuppta tomtschakter och kundinblåsningar samt färdigställa en stamledning.

BlackLink kommer att under torsdag till söndag (5-8/12) boka kunder i berörda områden, för att komplettera inomhusinstallationer.

Detta kan göras där överklaganden av ledningsrätterna inte stör arbetet.
Tre områden är utpekade, från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, sedan Utby och Åkerström.

Leif ordf. HFEF

UTBYGGNADEN ÅTERUPPTAS!

Från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum – Utby och Åkerström.

Installationer i hus och inkoppling kommer att utföras av BlackLink Networks (BLN).

Arbetet startar omgående och BLN kommer nu vid uppstart att göra kundbesök hos berörda både på helger och kvällar med början redan denna helgen. Besöken är för att kontrollera de gjorda installationerna samt registrera anläggningens id-nummer.

I första hand skall redan gjorda ”torrinstallationer” driftsättas, sedan kan det finnas fastigheter alldeles efter kabelvägar som också lätt kan anslutas.

Målet är att ytterligare 50 talet abonnenter skall ha fiber före jul.

Detta är en nystart i områden där överklagandena av ledningsrätterna inte stoppar arbetet och påbörjas i tre områden: från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, Utby och Åkerström

Leif  HFEF ordf.

Varför finns vi?

Hej på er. Jag skulle bara vilja skriva några rader eller kanske lite mer om Hjärtums Fiberförening, vilka är vi? Vad är vårt syfte? Varför skriver vi inte inlägg varje vecka?

Vi äger inte projektet, vi tecknar inga avtal med husägare eller markägare, syftet sedan starten var att hitta förutsättningar för att få fiber till Hjärtum, vi har jobbat hårt med att sprida information, samla in intresseanmälningar, prata med markägare, fungera som en nära kontaktyta för våra medlemmar.

Föreningen drivs helt på ideell basis, ingen i styrelsen får betalt eller ersättningar för all tid som läggs ned för att uppfylla det ursprungliga syftet, att få fiber till HJÄRTUM. 100-tals obetalda timmar är nedlagda av eldsjälar som varken är projektledare, säljare eller fiberinstallatörer, vi är alla amatörer med en vilja att tillsammans försöka få fiber till området. Det vi däremot fått är erfarenhet, en och annan kurs där det utgått milersättning och om man har tur en ”gratis” smörgås. Personligen har jag också uppskattat samtal och kontakt med många grannar som jag inte ens kände innan. Anledningen till att vi valde att ställa oss bakom Zitius och senare Telia/Skanova är att den vägen såg mest rimlig ut för att ALLA som ville skulle kunna få fiber i någorlunda närtid.

Tyvärr har vi inte alla med oss som behövs för att nå i mål snart, det är svårt att nå lösningar med några markägare medan andra står bakom projektet och föreningen, föreningen kommer inte hänga ut vilka markägare det är även om det tidvis rasar in frågor om det, markägarna är människor, dom har sina rättigheter, skäl och har all rätt att pröva sina möjligheter i den process som nu pågår, vill man på egen hand söka mer information så är handlingarna offentliga.

Vi försöker gå ut med information när vi har något vettigt att gå ut med, vi har faktiskt alltid en förhoppning om att ”nästa vecka” kunna förmedla något, att det hänt något som driver projektet framåt. Jag förstår frustrationen, jag har samma, jag och framförallt mina barn vill få fibern installerad och klar så fort det bara går!

Allt gott och trevlig helg så kanske vi har lite info att förmedla ”nästa vecka”!

/Marcus Iveström

Trög återstart efter semestern av Hjärtum landsbygd.

Orsaken är att Skanovas entreprenör för vårt område, Bäck Installation AB genomgår ekonomisk rekonstruktion.

Det innebär att Bäck nu måste prioritera de projekt eller delar av projekt där man snabbast möjligt kan slutföra och få betalt för arbetet.

Hjärtumprojekt är fortfarande segt, ledningsrätterna hos några få markägare är tyvärr ännu inte lösta.

Skanova, vår samarbetspartner och nätägare lägger ner stora resurser på att lösa problemen, men styr inte över lantmäteriet angående ledningsrätterna, inte heller rekonstruktionen av Bäck.

Vi kan därför i nuläget inte ge närmare tidsangivelser, men projektet kommer att slutföras så fort det bara går. Vi återkommer så fort vi har mera information.

Leif HFEF ordf.

Semesterpaus i arbetet på Hjärtum landsbygden.

Både människor och maskiner tar paus och vi önskar alla en välbehövlig vila. Vi återkommer med info om det fortsatta arbetet så snart vi kan.

Leif HFEF ordf.

Fiber innan hösten?

Ett intensivt arbete pågår på landsbygdsdelen, målet är fortfarande ett slutförande under sommaren men tyvärr tvingas vi inse att det blir förseningar för några av våra medlemmar då processen med vissa markägare inte är i mål. Men här kommer en uppdatering om nuläget:

Hjärtum
Hela området är i full drift och SLL har slutfört allt vad de kan, återställning av grönytor mm.
Asfalteringen sker i kommunens regi och är inte helt slutförd beträffande fibern men skall
ske i samband med att man höjer brunnar och lägger det sista lagret asfalt.

Öresjö
Är sedan maj, klart och slutfört.

Landsbygden
Snart har mellan 400 och 500 av de boende del av den nya infrastrukturen. Ett intensivt arbete sker och efter att kvarvarande frågor kring markavtal nu är i sitt slutskede, så kan arbetet fortsätta i högsta fart. Några fastigheter blir dock försenade där enstaka markägare fortfarande är i förhandling. Den övervägande delen markägare, över 200 stycken har dock varit positiva och tveklöst ställt upp, diskuterat och lagt konstruktiva förslag. Det har nyligen tillkommit två nya markägare som hjälpt till att gå runt vid ett par strategiska ställen. Vi alla som arbetat med detta, och alla vi som får ta del av denna så viktiga nya infrastruktur är djupt tacksamma för er markägare som ställt upp.

Klara avtal och på gång:

 • Hjärtum Kärrsbackevägen, Hjärtum nedre, Hjärtum söderut mot Törresröd och Hasteröd: På gång.
 • Utby, Torp: På gång.
 • Sollum Röd: Pågår.
 • Graven , Högen, Rishageröd, Häljeröd, Västra Berg: Pågår.
 • Önnered, Brattorp, Jordfallsslätten: Pågår.

Fördröjning beroende på markavtal, ledningsrätter, expropriation vid:

 • Rörmaden, Vesten
 • Torp, Gategården någon fastighet
 • Myrtuvan
 • Lekvall, Uxås vissa fastigheter
 • Området Åby, Ström, Ryk, Östra Berg, Röstorp och Sannersby, vissa fastigheter
  Leif ordf.

Solen skiner och fiber lyser nu hos allt fler.

Projektet går nu in i sitt slutskede så du som ännu inte är med har en sista chans nu!

Lägesrapport från Bäck Installation

I området mellan Tomten och Sanna (se bild) påbörjar vi den här veckan att skarva och svetsa in fiber i skåpen. När det är gjort kommer vi att fortsätta med att blåsa och svetsa in fibern till fastigheterna. Driftsättningen i det här området beräknas ske om två månaders tid.

Det har även löst sig med flera större markägare runt Sollum, så vi har nu kommit igång med grävning där sedan två veckor tillbaka.

I övrigt gräver vi för fullt i flera olika områden med 4 grävlag. De områden som är beroende av markägare som som berörs av ledningsrätter gräver vi både före och efter, vilket håller oss sysselsatta fram tills dess att vi kan knyta ihop nätet.

Fokus i övrigt ligger just nu på borrningar och tryckningar under vägarna runt Hasteröd, samtidigt som vi återställer efter vintern som har varit och de sättningar som blir med väderomväxlingarna.

Generellt sett när det kommer till återställningarna så kan det vara bra att som markägare och beställare att tänka på och vara medveten om att det enligt avtal ska göras en grovåterställning. Det betyder att man återställer med befintliga massor, men det kommer exempelvis inte att sås något nytt gräs när det har grävts på din mark/tomt.

VIKTIGT !

Vill ni eller era grannar också ha fiber, men ännu inte gjort en anmälan? Tipsa grannen, eller gå in på www.fibertillalla.se och gör en anmälan för er adress nu!

Fiber till alla – Zmarket

www.fibertillalla.se

Fibertillalla.se är en webbsida som ägs och drivs av Zmarket.(Zitius) Om du ännu inte har fiber hemma så har du kommit rätt.

Vänligen, Bäck Installation

Återställning i Hjärtum

Information från SLL AB

Kommunens upphandlade asfalterings entreprenör kommer att påbörja asfaltering så snart som möjligt. Kostnaden debiteras Telias entreprenör SLL Energi & Infrastruktur.

SLL meddelar att de normalt återställer ledningsschakt med asfalt kort efter färdigställande för att undvika väderpåverkan, framför allt under vinterhalvåret.

SLL beklagar att det inte skett i Hjärtum men SLL och kommunen arbetar tillsammans för att få det klart så snart som möjligt.

Vi hoppas att vädret är på vår sida!

Leif ordf.

Load more