UTBYGGNADEN ÅTERUPPTAS!

Från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum – Utby och Åkerström.

Installationer i hus och inkoppling kommer att utföras av BlackLink Networks (BLN).

Arbetet startar omgående och BLN kommer nu vid uppstart att göra kundbesök hos berörda både på helger och kvällar med början redan denna helgen. Besöken är för att kontrollera de gjorda installationerna samt registrera anläggningens id-nummer.

I första hand skall redan gjorda ”torrinstallationer” driftsättas, sedan kan det finnas fastigheter alldeles efter kabelvägar som också lätt kan anslutas.

Målet är att ytterligare 50 talet abonnenter skall ha fiber före jul.

Detta är en nystart i områden där överklagandena av ledningsrätterna inte stoppar arbetet och påbörjas i tre områden: från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, Utby och Åkerström

Leif  HFEF ordf.

Varför finns vi?

Hej på er. Jag skulle bara vilja skriva några rader eller kanske lite mer om Hjärtums Fiberförening, vilka är vi? Vad är vårt syfte? Varför skriver vi inte inlägg varje vecka?

Vi äger inte projektet, vi tecknar inga avtal med husägare eller markägare, syftet sedan starten var att hitta förutsättningar för att få fiber till Hjärtum, vi har jobbat hårt med att sprida information, samla in intresseanmälningar, prata med markägare, fungera som en nära kontaktyta för våra medlemmar.

Föreningen drivs helt på ideell basis, ingen i styrelsen får betalt eller ersättningar för all tid som läggs ned för att uppfylla det ursprungliga syftet, att få fiber till HJÄRTUM. 100-tals obetalda timmar är nedlagda av eldsjälar som varken är projektledare, säljare eller fiberinstallatörer, vi är alla amatörer med en vilja att tillsammans försöka få fiber till området. Det vi däremot fått är erfarenhet, en och annan kurs där det utgått milersättning och om man har tur en ”gratis” smörgås. Personligen har jag också uppskattat samtal och kontakt med många grannar som jag inte ens kände innan. Anledningen till att vi valde att ställa oss bakom Zitius och senare Telia/Skanova är att den vägen såg mest rimlig ut för att ALLA som ville skulle kunna få fiber i någorlunda närtid.

Tyvärr har vi inte alla med oss som behövs för att nå i mål snart, det är svårt att nå lösningar med några markägare medan andra står bakom projektet och föreningen, föreningen kommer inte hänga ut vilka markägare det är även om det tidvis rasar in frågor om det, markägarna är människor, dom har sina rättigheter, skäl och har all rätt att pröva sina möjligheter i den process som nu pågår, vill man på egen hand söka mer information så är handlingarna offentliga.

Vi försöker gå ut med information när vi har något vettigt att gå ut med, vi har faktiskt alltid en förhoppning om att ”nästa vecka” kunna förmedla något, att det hänt något som driver projektet framåt. Jag förstår frustrationen, jag har samma, jag och framförallt mina barn vill få fibern installerad och klar så fort det bara går!

Allt gott och trevlig helg så kanske vi har lite info att förmedla ”nästa vecka”!

/Marcus Iveström

Trög återstart efter semestern av Hjärtum landsbygd.

Orsaken är att Skanovas entreprenör för vårt område, Bäck Installation AB genomgår ekonomisk rekonstruktion.

Det innebär att Bäck nu måste prioritera de projekt eller delar av projekt där man snabbast möjligt kan slutföra och få betalt för arbetet.

Hjärtumprojekt är fortfarande segt, ledningsrätterna hos några få markägare är tyvärr ännu inte lösta.

Skanova, vår samarbetspartner och nätägare lägger ner stora resurser på att lösa problemen, men styr inte över lantmäteriet angående ledningsrätterna, inte heller rekonstruktionen av Bäck.

Vi kan därför i nuläget inte ge närmare tidsangivelser, men projektet kommer att slutföras så fort det bara går. Vi återkommer så fort vi har mera information.

Leif HFEF ordf.

Semesterpaus i arbetet på Hjärtum landsbygden.

Både människor och maskiner tar paus och vi önskar alla en välbehövlig vila. Vi återkommer med info om det fortsatta arbetet så snart vi kan.

Leif HFEF ordf.

Fiber innan hösten?

Ett intensivt arbete pågår på landsbygdsdelen, målet är fortfarande ett slutförande under sommaren men tyvärr tvingas vi inse att det blir förseningar för några av våra medlemmar då processen med vissa markägare inte är i mål. Men här kommer en uppdatering om nuläget:

Hjärtum
Hela området är i full drift och SLL har slutfört allt vad de kan, återställning av grönytor mm.
Asfalteringen sker i kommunens regi och är inte helt slutförd beträffande fibern men skall
ske i samband med att man höjer brunnar och lägger det sista lagret asfalt.

Öresjö
Är sedan maj, klart och slutfört.

Landsbygden
Snart har mellan 400 och 500 av de boende del av den nya infrastrukturen. Ett intensivt arbete sker och efter att kvarvarande frågor kring markavtal nu är i sitt slutskede, så kan arbetet fortsätta i högsta fart. Några fastigheter blir dock försenade där enstaka markägare fortfarande är i förhandling. Den övervägande delen markägare, över 200 stycken har dock varit positiva och tveklöst ställt upp, diskuterat och lagt konstruktiva förslag. Det har nyligen tillkommit två nya markägare som hjälpt till att gå runt vid ett par strategiska ställen. Vi alla som arbetat med detta, och alla vi som får ta del av denna så viktiga nya infrastruktur är djupt tacksamma för er markägare som ställt upp.

Klara avtal och på gång:

 • Hjärtum Kärrsbackevägen, Hjärtum nedre, Hjärtum söderut mot Törresröd och Hasteröd: På gång.
 • Utby, Torp: På gång.
 • Sollum Röd: Pågår.
 • Graven , Högen, Rishageröd, Häljeröd, Västra Berg: Pågår.
 • Önnered, Brattorp, Jordfallsslätten: Pågår.

Fördröjning beroende på markavtal, ledningsrätter, expropriation vid:

 • Rörmaden, Vesten
 • Torp, Gategården någon fastighet
 • Myrtuvan
 • Lekvall, Uxås vissa fastigheter
 • Området Åby, Ström, Ryk, Östra Berg, Röstorp och Sannersby, vissa fastigheter
  Leif ordf.

Solen skiner och fiber lyser nu hos allt fler.

Projektet går nu in i sitt slutskede så du som ännu inte är med har en sista chans nu!

Lägesrapport från Bäck Installation

I området mellan Tomten och Sanna (se bild) påbörjar vi den här veckan att skarva och svetsa in fiber i skåpen. När det är gjort kommer vi att fortsätta med att blåsa och svetsa in fibern till fastigheterna. Driftsättningen i det här området beräknas ske om två månaders tid.

Det har även löst sig med flera större markägare runt Sollum, så vi har nu kommit igång med grävning där sedan två veckor tillbaka.

I övrigt gräver vi för fullt i flera olika områden med 4 grävlag. De områden som är beroende av markägare som som berörs av ledningsrätter gräver vi både före och efter, vilket håller oss sysselsatta fram tills dess att vi kan knyta ihop nätet.

Fokus i övrigt ligger just nu på borrningar och tryckningar under vägarna runt Hasteröd, samtidigt som vi återställer efter vintern som har varit och de sättningar som blir med väderomväxlingarna.

Generellt sett när det kommer till återställningarna så kan det vara bra att som markägare och beställare att tänka på och vara medveten om att det enligt avtal ska göras en grovåterställning. Det betyder att man återställer med befintliga massor, men det kommer exempelvis inte att sås något nytt gräs när det har grävts på din mark/tomt.

VIKTIGT !

Vill ni eller era grannar också ha fiber, men ännu inte gjort en anmälan? Tipsa grannen, eller gå in på www.fibertillalla.se och gör en anmälan för er adress nu!

Fiber till alla – Zmarket

www.fibertillalla.se

Fibertillalla.se är en webbsida som ägs och drivs av Zmarket.(Zitius) Om du ännu inte har fiber hemma så har du kommit rätt.

Vänligen, Bäck Installation

Återställning i Hjärtum

Information från SLL AB

Kommunens upphandlade asfalterings entreprenör kommer att påbörja asfaltering så snart som möjligt. Kostnaden debiteras Telias entreprenör SLL Energi & Infrastruktur.

SLL meddelar att de normalt återställer ledningsschakt med asfalt kort efter färdigställande för att undvika väderpåverkan, framför allt under vinterhalvåret.

SLL beklagar att det inte skett i Hjärtum men SLL och kommunen arbetar tillsammans för att få det klart så snart som möjligt.

Vi hoppas att vädret är på vår sida!

Leif ordf.

Problemlösning

Arbetet på landsbygden fortsätter i snabb takt. Det ena problemet efter det andra får sin lösning.

INFO från Bäcks:
Arbetet vid Tomten/Torp forstätter nu omgående sedan ett avtal i positiv anda tecknats med en strategiskt markägare i området.
Grävning kommer att påbörjas där i nästa vecka då man redan är i krokarna med
maskinerna.
Beträffade de återstående ledningsrättsärendena har nu Lantmäteriet kommit vidare och kommer att skicka ut kallelser till sammanträden.
Leif ordf.

Hjärtum landsbygd.

Hjärtums fiberförening står bakom en av de största infrastruktur-byggena av digital kommunikation på landsbygd i västsverige på många år.

Gemensamt arbete, grannsamverkan, hög anslutningsgrad och stor förståelse från markägare har möjliggjort detta.  

Värdet och förutsättningarna för att bo och verka i vår region har ökat, en stabil kommunikationslösning är idag en förutsättning både för företag och många boende.

Det är nu aktivitet i alla våra fiberområden med målet att resterande inkopplingar kan göras klara senast april, förutsättningen för att lyckas med detta beror på ledningsrätter och vädret.

VIKTIG INFO

 • Ni som upptäcker att grävarna passerar i ert område och skulle vilja vara med måste omedelbart kontakta oss och teckna avtal för att gå med nu och få del av vårt erbjudande.
 • För er som fått ”torrinstallation* utförd är det viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

LÄGESBESKRIVNING

Markbaronen har två grävlag igång som just nu förflyttar sig mellan områdena Norra Vesten, Utby/Torp, Törresröd och Sandliden.

Av totalt 434 kontrakterade hushåll på vår landsbygdsdel, har 204 nu fått sin torrinstallation* och i många fall också tomtgrävning utförd. Ytterligare 120st kommer installeras inom kort. Totalt har nära 300 av ca 700 hushåll nu fungerande fiberanslutningar och resterande kommer att få det inom några månader.

Antalet uppkopplade är:

136 i Hjärtums kyrby

96 i Öresjö

52 i landsbygdsdelen.

Markavtal:

I Hjärtum och Öresjö har allt skett i samförstånd med markägarna.

På landsbygdsdelen med 206 st markavtal har 191 st lösts i samförstånd, medan det i 15 fall inte har gått att komma fram till någon uppgörelse, dessa har lämnats till lantmäteriet med begäran om ledningsrätt/expropriation*. De behandlas med början nu i slutet av januari och beräknas vara klara inom två månader. Det är i huvudsak inkopplingen mot stationen i Hjärtum som försenas.

*Torrinstallation.

Detta innebär att installation av mediaomvandlare/modem sker inne i bostaden och då med närhet till ett 230V uttag. Du kontaktas för detta och en tid bestäms, arbetet tar någon timma.En anslutningsbox finns sedan på utsidan av fasaden och den fortsatta inkopplingen kan ske utan tillgång till respektive fastighet. Det är viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

*Ledningsrätt

El- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar – samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera. En gemensam nämnare för nästan alla aktörer som äger ledningsnät är att de behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar vi på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.

*Expropriation

Användningen av mark har stor betydelse för planeringen och utvecklingen av samhället. Det finns därför regler om bl.a. expropriation, som innebär att man i vissa fall kan få överta eller använda andras mark för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Expropriation innebär alltså att fastighetsägaren blir av med hela eller delar av sin fastighet eller måste tåla att den belastas med någon rättighet. Det är en ingripande åtgärd för den fastighetsägare som berörs. För att expropriation ska få ske måste ett s.k. expropriationsändamål vara uppfyllt. Dessa ändamål anges i expropriationslagen (1972:719). Expropriation får bl.a. ske för att tillgodose mark för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikationsbehov.


Leif ordf

GOD JUL med fiber till många av oss, resten får inom kort.

HJÄRTUM
Alla anslutningar är driftsatta och projektet har nu slutförts av SSL. Avslutande besiktning med kommunen om vägar mm har också skett. Allt är i ordning och asfaltering skall ske så snart vädret tillåter, vi hade t.om en förhoppning att det skulle ske före vinterns intåg.
De som nu tillkommer, exvis tomterna på Ljunghedsvägen, kommer att få separat pris efter anmälan och offert från Zitius.
Vi vill peka på hur fint SLL har jobbat ihop med oss boende här, varit lätta att nå, bemött oss så trevligt och ända in i det sista hanterat senkommande.
Inga problem är kända allt har fungerat till belåtenhet.
Vi bugar och tackar !!!
136st blev vi, så nu har i stort alla i området fiber!

ÖRESJÖ
Alla abonnenter förutom 2st är driftsatta och klara. Det som kvarstår är dessa två och en sista markhantering på några ställen, vilket kommer att genomföras under Skanovas ledning.
Vi är medvetna om att visst strul har inträffat men allt kommer att bli klart.
Runt 110 har nu fungerande fiber!

LANDSBYGDSDELEN
Arbetet fortgår intensivt över hela området och skall enligt plan vara helt klart till
halvårsskiftet.
I nuläget omfattas ca 400 fastigheter och hos mer än hälften har arbeten påbörjats, flera beräknas tillkomma under arbetets gång. Se mer info i inlägget från Bäcks nedan.
Leif ordf

Load more