Bäcks har ordet:

Vi rullar vi på med fem grävlag för att kunna ansluta och driftsätta de första kunderna redan i år.
Antalet som beräknas bli driftsatta 2018 beräknas vara 50-60 st och det rör sig om de norra delarna i och runt Intagan där aktiviteten är som störst. 
När det gäller återställning så kan det vara bra för er att veta att vi gör den först när vi är helt färdiga i ett område för att inte behöva göra det vid flera tillfällen.

Vi har blivit tilldelade en handläggare hos lantmäteriet som har hand om våra
ledningsrättsärenden och kommer sätta igång med det efter jul. Kartarbetet har de redan påbörjat och just fiberprojekt är högprioriterade ärenden hos dem vilket är positivt!
Vi planerar inte för något uppehåll när det gäller utbyggnaden utan vi fortsätter jobba på under vintern.

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar vi på Bäck installation och entreprenören Markbaronen Er!

2018-11-20 Lägesrapport från Bäcks Installation.

Landsbygdsfiber.
Nu är vi igång med grävningen och vill passa på att ge en liten uppdatering om hur arbetet
fortskrider.
Den lokala entreprenören Markbaronen har hittills grävt 1738m på vägen från Bodalshagen i de nordvästra delarna och är nu framme i Intagan där arbetet fortsätter.
Parallellt med det så jobbar ett annat lag med försyn och inomhusinstallation där vi hittills har installerat fiberbox/mediaomvandlare till 161 boende.  Under måndagen den 19/11 påbörjades även tomtgrävningarna som så småningom ska kopplas ihop (skarvas) med schakten i gatan. När det är gjort så återstår det bara blåsning och svetsning av fibern innan vi kan börja driftsätta de första fastighetsägarna!

Efteranmälan.

Flera fastighetsägare har valt att anmäla sig sedan vi kom igång med grävningen och en del
hör av sig om det fortfarande är möjligt att ansluta sin fastighet till fibernätet. Om man vill
ansluta sig så är det smidigaste sättet att ni går in på  www.fibertillalla.se  och gör er
anmälan!

Markägare.
Till sist vill vi nämna att flera markägare har ställt sig positiva till den nya ersättningen på 4,85 kr/m vilket har gjort att vi har fått klart med flertalet markavtal. De markägare som fortfarande inte accepterar förutsättningarna trots nyheten om utlovad ersättning kommer inom kort att få information från Lantmäteriet om att det har startats ett ledningsrättsärende (expropriation) för att gräva på deras mark.
Vänligen, Bäck Installation.

Full fart landsbygden!

Området är uppdelat i olika delar och de första tre områdena som nu startats är Vesten/Intagan, Utby och Sollum, och inom kort påbörjas sedan ytterligare tre områden. Det är då Jordfallsslätten /Hasteröd/Uxås, Törresröd/Graveröd och Röstorp/Sannersby. Vi kommer nu fortlöpande rapportera hur arbetet fortskrider och strax kommer en första rapport.
HFEF Leif ordf.

 

Full fart på landsbygden!

Bäck Installation informerar: 

 • Grävningen har påbörjats i delar av Intagan, vi planerar att jobba oss söderut. Den lokala entreprenören Jonas Mossudd kommer kontakta er innan grävning påbörjas på er mark.
 • Parallellt med grävningen har vi börjat kontakta fastighetsägare som ska ansluta sig till fibernätet för bokning av tomtprojektering samt installation. Ni bokas upp för ett möte med en tekniker som tillsammans med er går igenom tomtprojektering, montering av utomhusbox samt inomhusutrustning. Det som kvarstår efter detta är tomtgrävning och blåsning av fiber innan driftsättning. Utomhusboxen monteras i servicesynpunkt då vi ej behöver ha tillträde in i fastigheten vid felsökning / driftsättning. Fastighetsägaren får information när fibern är driftsatt.
 • Efter en tids dialog med fastighetsägarna i området har vi insett betydelsen av ersättning för markintrång. Bäck har lyft detta till Telia/Skanova som har lyssnat och beslutat att betala ut ersättning för markintrång på 4.85kr/m. Ersättningsnivån är densamma som i Telia/Zitius projekt som ej är bidragsfinansierade. Ersättningen gäller på alla avtal som är signerade och inlämnade senast 2018-12-01. Avtal som ej är signerade och oss till handa innan slutdatumet kommer då att lämnas in till Telia för beslut kring ledningsrätt / annullering av beställningar.
 • Markägarna som redan signerat och överlämnat avtal kommer givetvis också att få ersättning. Vi kommer gå ut med mer information om hur regleringen med ersättning kommer ske.

  Martin Blom, Projektledare,
  Jimmi Winqvist, Avtalsansvarig.

Nu har vi fiber i Hjärtum!

I dagarna pågår de allra sista installationerna i fastigheterna här i tätorten, och därefter fortsätter arbetet med återställning av först grusvägar och gräsytor. SSL´s avsikt är sedan att asfaltering kan ske innan vintern kommer på allvar.

Lite teknik info:
Ansvariga för nätet och inkoppling av de enheter vi får när vi tecknar abonnemang är Zitius. Behöver vi hjälp når vi dem på ”90200/fiber/support” och sedan fråga efter Zitius support. För de som har Telia ADSL abonnemang och har @telia.com som mailadresser, så måste man dessutom försäkra sig om man att dessa förs över till fiberabonnemaget. Detta sker INTE automatiskt! Ring Telia ” 90200/fiber/support”
OBS när ADSL abonnemangen stängs ner så stängs också anslutna mailkonton ner. Har man tecknat IP telefoni får man ett nytt nummer även om man skall behålla sitt gamla. Man får sedan pin-kod för inkoppling av dessa och måste invänta kod till det nummer man tänker använda, dessa kommer inte alltid samtidigt.

Leif, ordf

 

Fiberinkoppling, ytterligare aktuell information.

Inkoppling fortgår i allt snabbare takt men vi vill förtydliga att:

SLL svarar för indragning i fastigheten på den överenskomna platsen, montage av media omvandlaren-routern (enheten som gör om fiber till en vanlig nätverksanslutning) som ingår i vårt avtalade pris. SLL testar också hela förbindelsen och säkerställer att den har högsta kvalitet.

Vidare dragning inne i huset är fastighetsägarens ansvar och inget SLL ens har utrustning för.

För att komma igång sedan krävs också ett abonnemang som fastighetsägaren också själv tecknar. Detta kan göras med dator via den nyinstallerade anslutningen på Z-market, en startsida som man direkt når. En utmärkt instruktion lämnas vid montaget.

Leif ordf

Snart har hela Hjärtum tätort fiber!

Glädjen sprider sig med 100Mbit och mera!

LITE TIPS:

Du får med en perfekt instruktion vid installationen, följ den så snart den gröna LED´n lyser fast på din enhet. Du går in på Z-market, genomför beställning och sedan fungerar allt automatiskt inom några dagar.

Du som förhandsbeställt ett abonnemang måste däremot ringa din leverantör och berätta att fibern finns på plats, för att få det uppkopplat och att de enheter du skall ha skickas till dig.

Tänk också på om du byter från ADSL till fiber och exempelvis har mailtjänst hos din leverantör att kontrollera att denna följer med över med sitt innehåll. Detta gäller i ett första skede även om du beställt ett Telia abonnemang. Med andra ord,  ring i så fall  ” 90200 – bredband – support ” och  berätta att det är ett Zitius område, så får du hjälp. Inom någon vecka skall även detta fungera automatisk.

Leif / ordf

Första i Hjärtum tätort inkopplade!

Hjärtum inkopplat redan under oktober!!

Fram till nu har 35st hushåll fått sin fiber installerad. Under veckan gjordes vissa kompletterande grävningar och med början igen 8 oktober sker resterande inkopplingar och då med målet att allt skall vara klart redan under denna månad.

Ett helt otroligt resultat, flera månader före plan!

Ett suveränt bra genomfört projekt av SLL AB, samtidigt som vi också tackar alla inblandade, markägare, fastighetsägare och andra som på olika sätt medverkat till att genomförandet gått så smidigt.

Landsbygden går däremot lite trögt.

Detta trots att BÄCK Installation lägger ner mycket jobb och engagemang.

Efter vårt markägarmöte och stoppdatum veckan efter är ändå bara hälften (ca 100st) markavtal helt klara,  men det fortsätter att droppa in några om dagen.

Det är mera klart i den norra delen så det lutar åt att det blir där vi kan börja.

Vi hoppas att resterande markägare så snart det går är beredda att samverka i positiv anda i denna så helt nödvändiga och så viktiga infrastruktur i vårt område.

Tyvärr är det så att markavtal som inte är klara fördröjer utbyggnaden i den del de berör så för allas vårt intresse ber vi om snabba beslut så vi kommer vidare i den takt vi planerat

Öresjö

Är nu i drift och markägarna där har i dagarna fått ett godkännande- avslut -avtal att ta ställning till. Några mindre justeringar på återställningarna skall också hanteras. Två sent tillkommande fastigheter skall också anslutas men där har vi inte än en tidsplan.

Leif ordf. HFEF

Inkopplingen i Hjärtum startar!

Hjärtum

Nu går det undan, i centrala Hjärtum får vi snart ett efterlängtat hembesök! Allt följer plan, så om bara två veckor startar installation och inkopplingen av våra fastigheter. Du kontaktas då av SLL AB via mail eller telefon och en tid bestäms för arbetet i din fastighet.
Sen rullar det på i rask takt hus efter hus så i år kommer nog tomten via fiber!

Leif ordf. HFEF

 

Landsbygden

Efter ett välbesökt markägarmöte under veckan så rätades många frågetecken ut, en del kartor ritades om och framför allt så skrevs en mängd avtal under. Vi jobbar fortfarande tillsammans med ett antal markägare för att kunna nå en överenskommelse men viljan är överlag god. Har du fått avtalsförslag och känner att du vill diskutera så tveka inte att kontakta oss i föreningen, Jimmi Winquist 0733-20 86 02 på BÄCK eller vår grävare Jonas Mossud – Markbaronen 0739-09 12 53.

Markavtalen är en förutsättning för att vi alla ska kunna få fiber, tillsammans framtidssäkrar vi landsbygden.

Marcus, HFEF

Hjärtum fiber: Landsbygdsdelen nästa steg.

Nu startar grävning av fiber till hela landsbygden på Bohussidan av kommunen. Upp mot 600 hushåll räknar vi att nå med denna satsning.

Allt följer plan, material är under leverans och maskinerna snart på plats, insamlingen av markavtal avslutas och grävning påbörjas sedan direkt.

 • Avslutande insamling av markavtalen görs nu mot ett slutdatum 21 september.
 • Markägare som ännu inte tecknat avtal kallas i brev till möte v37 för information och teckning av avtal.
 • Grävning påbörjas sedan direkt i det första område som är klart, övriga följer efterhand.

Leif ordf HFEF

Load more