Hur går det?

HJÄRTUM
En entreprenör med större resurser sätts in i Hjärtum. Detta ger en liten fördröjning i den beräknade starten men vi hoppas i stället komma fortare mot målet. Grävtillstånden med återställningsvillkoren mot kommunen är dock ännu inte helt klara.

 

ÖRESJÖ

Grävningen avslutas inom några veckor därefter sker blåsning av fibern, installation i husen och inkoppling. Mer info om vem och när kommer.

 

 

LANDSBYGDEN

Vi har nu nått 415 st intressenter av 510 st önskade. Detta når vi troligen under nästa vecka och därefter kan projektstart ske på hela landsbygdsdelen.

 

Leif / ordf

NU ÄR DET FULL FART !

Öresjö: här  grävs det nu för fullt och 5 arbetslag är  på plats.

Matningen i vägarna har redan i det närmaste slutförts och telefonkontakt tas i dagarna med respektive fastighet om hur grävningen in till huset skall ske.

 

Hjärtum: här är el och tele markeringarna på gatorna gjorda inför den grävning som beräknas starta runt v 22-23.

Även här kommer kontakt tas per telefon med respektive fastighetsägare om hur sista biten in till astigheten skall dras.

 

Landsbygden här pågår en sista insamling av intressen och avtal och vi  hoppas inom  kort att kunna starta även här med avsikten att komma i mål under året.

 

Allmänt

Ansvarig för projekten är Zitius  ihop med Hjärtum Fiber ek.för.

Entreprenör för förläggning  är Transtema, som sedan anlitar olika underentreprenörer, i Öresjö utför t.ex. BEAB Markmontage grävningen i gatorna.

Så fort vi vet kommer vi att informera om vem det är som kommer att stå för grävningen till respektive fastighet.

 

Information

Vi kommer nu fortlöpande att informera på vår hemsida om hur arbetet framskrider.

 

Leif  ordf.

Äntligen börjar det röra på sig!

Mycket arbete bakom och nu börjar vi närma oss synbara aktiviteter, nedan finns en kortare uppdatering om respektive område.

HJÄRTUM

Här jobbar vi fortfarande med att få nödvändiga grävtillstånd klara med kommunen.
Många arbetar med detta i bästa samförstånd med kommunen, så vår förhoppning är att det snart
skall vara klart. Därefter kan förläggningskartan göras färdig och vi kan sedan omedelbart starta att få in de nödvändiga markavtalen.

Abonnent listor finns klara för området så vi skall också göra ett sista besök hos de få som ännu inte är med för att dubbelkolla om det är medvetet val eller om något inte fungerat.

ÖRESJÖ

Abonnentlistan är klar och likadant förläggningskartan. Vi gör även här en kontroll att alla som vill, verkligen fått möjlighet att vara med. Därefter gäller det att få alla markavtal (avtal med markägare som vi passerar) klara. Det är enbart privatägd mark, så vi kan sedan mer eller mindre omedelbart gå igång.

LANDSBYGDEN

Vi kommer nu att fortsätta planeringen för landsbygdsdelen och kommer då att rikta ytterligare aktiviteter mot respektive område.

Av naturliga skäl kommer utbyggnaden att ske etappvis och siktar först på områden som dels har närhet till de nät som nu byggs i Hjärtum och Öresjö men också områden med hög täckning och många abonnenter. En förhoppning är också att öppna något i södra delen av vårt område.

Hjärtum 2017-03-14

Leif ordf. HFEF

En period med mycket aktivitet bakom kulisserna.

ALLMÄNT

Kopplingen mellan Zitius och Telia har stärkts, samtidigt som Zitius utvecklas som eget starkt varumärke.

Ytterligare resurser knyts också till projektet “Hjärtum Fiber”

 

Q-market – Z-market

Fibertillalla och Q-market sidan med karta och inrapportering är nu omarbetad och förbättrad. I samband med detta har den även bytt namn till Z-market för att bättre passa in i varumärket Zitius.

Det finns fortfarande fastigheter markerade som inte är aktuella som ex. ödetomter, obebyggda eller rivningshus m.fl kika gärna på kartan om du hittar något sådant, hjälp oss gärna genom att rapportera dessa till oss, då kan vi plocka bort dem ur underlaget för bedömning av täckningsgrad.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet men inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats.

Kontakta: landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

MARKAVTAL

Föreningen svarar för att ordna de markavtal som behövs. Vi har inom kort klart vilka förutsättningar som gäller för detta och kommer då att kontakta berörda markägare.

I första hand gäller Skanovas avtal som är framtaget ihop med LRF och SKL, men vi undersöker möjligheterna om LRF-Coompanion avtalet också kan användas.

 

LANDSBYGDEN

Täckningen i de olika landsbygdsområdena är riktigt bra, men vi letar nu vita fläckar, dvs områden som vi inte nått.

Det finns ca 350 klara avtal registrerade, vilket redovisas på kartan , utöver dessa finns ca 50 intresseanmälningar och ihop är detta underlaget för bedömning om täckning 400 av ca 750 eller 53% vilket är mycket bra på så kort tid men inte tillräckligt, vi måste tillsammans övertyga våra grannar om nyttan med fiber, är dina grannar röda på kartan så prata med dom, det är bästa sättet att öka täckningen.

Vår bedömning är nu att det finns områden som vi uppenbart inte nått, men hjälps vi alla åt med dessa når vi målet.

Diverse material, utskrivna avtal och sk mäklarflaggor finns hos mig Leif. Det finns också löften om aktiv telefonbearbetning med hjälp av Zitius.

Slutpunkten 2017-02-28 skall ses som mål, inte deadline då vi inte riktigt hunnit med alla aktiviteter.

Så återigen, det är viktigt att vi alla som vill ha fiber hjälps åt, så att vi så snart det går kan identifiera de områden som vi missat så vi får upp täckningsgraden

 

HJÄRTUM

Projekteringen är i sitt slutskede, vår förhoppning är att alla tillstånd bl. a. hos kommunen nu är klara och att nästa steg kan börja i arbetet.

Vi kommer att göra en sista ansatts så att vi får in allt i slutförda avtal och att de som inte har skrivit avtal har gjort medvetna val.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet och inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats .Kontakta:  landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

ÖRESJÖ

Där har nu beslutats om byggstart och arbetet är beställt. Efter att detta spridits ökade antalet avtal från drygt 70 till över 90.

I samband med detta har Trollhättan Energi dragit tillbaka sitt erbjudande.

 

ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

Vi för också en dialog med de föreningar som angränsar till oss på olika sidor så att så många som möjligt täcks in.

 

Hjärtum   2017-02-17

HFEF Leif Antonsson ordf.

Fel, Fel, Felutskick 161221!

Nej, vi ska INTE betala fakturan med fakturadatum 161221!

Det har blivit helfel med utskicken från Zitius och en del har kanske fått glöggen & pepparkakan i vrångstrupen.

En faktura med datum 21 december 2016 har skickats ut på hela beloppet som skulle betalas 31 december.

Det stämmer inte!

Felutskick 20161223
Fel faktura utskickat 161221. Riv den!

 

Vad som däremot är sant är
att vårt avtal gäller – se avtalet HÄR (pdf)!

Så ta det lugnt i julhelgen och var snälla mot er själva och varandra.

HFEF gm Gitte 

 

 

 

Lägesrapport 16 dec 2016

Ja, hur ligger vi till egentligen – hur är läget nu?

 

Streck i backen_dec-16

Konstiga streck på marken…

 

Vad är det för streck i marken?

Ska fibern gå där?

Varför är det inga streck till min tomt?

 

 

 

 

Det som markerats på gatorna i Hjärtum är befintlig el och tele, vilket är grunden för fiberdragningen.
Dels för att man inte vill gräva av några ledingar, dels för att se om man kan använda befintliga kanaler.

Hjärtum

Arbetet i Hjärtum pågår och det är mycket nära grävning. Men det är fortfarande några frågor att klara ut med kommunen som äger den mesta marken här.

Beträffande tecknande av de nya avtalen så pågår det för fullt.  Sidan Fibertillalla.se har uppenbara problem så mycket går pappersvägen och manuellt. Extra resurser har satts in men det kan ändå ta upp emot 14 dagar innan det syns på hemsidan. Dvs alla avtal och alla fastigheterna syns inte ännu.
Dock ska man komma ihåg att det avtal vi skrivit på tidigare gäller och Zitius har beställt jobbet utifrån det.

Metholmen – Öresjö

I detta området är nu arbetet beställt samtidigt med Hjärtum, och vi har fått in ytterligare ett drygt tiotal avtal till så det är nu också en mycket bra täckning. Samma gäller ang avtalen som i Hjärtum.

Landsbygden

Landsbygden skall få mer material, flaggor med mera, men det segar och pga juletider så kommer deadline att flyttas fram så alla hinner med.

/ Leif ordf gm Gitte J.

 

Info om fiber i Metholmen/Öresjö

Zitius.se

Information om fiber i
Metholmen/Öresjö

Hej

Här följer kort information om vad som händer i området kring Metholmen, Öresjö.

Zitius är i full gång med att färdigställa området och projekteringen tillsammans med utsedd entreprenör (Transtema Group AB).

Ni kommer att få eller har fått ett brev från Fibergruppen om att de lämnar området, detta är ett standardbrev som förklarar att man lämnar området. Det betyder att Zitius har nu övertagit avtalen i Metholmen/Öresjö och Fibergruppen har därmed överlåtit dem till Zitius.

MöteZitius kallar också till möte
torsdagen 8 december kl 18:30 i Hjärtum
sgården 

för att berätta mer om fortsatt fiberutbyggnad i Metholmen/Öresjö som är en del av Zitius åtagande för hela Hjärtums fibers landsbygdsområde.

Finns det några frågor angående detta så kontakta:

Hjärtums Fiberförening, Leif Antonsson

0703-782241

Zitius Service Delivery AB, Peter Wikstrand

0725-361942

Med vänliga hälsningar

Zitius Service Delivery AB

Julklappen: Samma avtal för över 1000 hushåll!

Nu tecknar vi avtal för alla i hela vårt område:
Över 1000 hushåll omfattas!

Beställning av fiber – Nya bättre villkor för Hjärtum och Öresjö – Samma för hela vårt område.

senior-lady-with-christmas-gift_SMALL

Då det blev så konstigt med olika avtal & villkor för de olika områdena, så vi har nu förhandlat fram samma villkor för hela vårt område. Dvs Hjärtum utvidgat, Öresjö och Landsbygden.

→  Samma pris till alla: 21 900 kr.

→  Samma betalningsvillkor för alla:

  • Hela beloppet direkt före installation.
    alternativt 

  • Hela beloppet efter installation eller Delbetalning i efterskott med 393 kr /månad, efter kreditprövning.

 

För att detta ska fungera i praktiken måste Etapp Hjärtum göra en ny beställning av fiber.

Dvs Nya villkor = Nytt avtal. Detta gäller alla, även de som redan beställt. Mer om det nedan. Skynda, skynda att skriva nya avtal så att projektet inte försenas! 

För Etapp Öresjö hålls lokala möten, med möjlighet att teckna de nya avtalen, inom kort. I övrigt gäller samma här, dvs nyteckning via “fibertillalla” eller manuellt enligt nedan så snart som möjligt. 

Tidigare tecknade avtal mot Fibergruppen kommer att annulleras och returneras till respektive fastighetsägare.

Detta kommer inte att fördröja starten av byggnationen i Hjärtum då mycket av förarbetet är klart. Inte heller blir det fördröjning i Öresjö där uppstarten är mycket nära förstående.

Läget för Hjärtum är att vi väntar på grävtillstånd från vägverket och kommunen.

Om vi hjälps åt genom att snabbt skicka in ny beställning så är förhoppningen att allt rullar enligt plan.

Etapp Landsbygden, som nu också omfattas, kan på www.fibertillalla.se se om ni kan få fiber. Observera att beställningen måste göras innan årets slut! 

Beställningen görs smidigt genom att göra en ny beställning direkt på www.fibertillalla.se.

Tyvärr stämmer inte riktigt uppgifterna på beställnings-sidan, men Hjärtum och Öresjö kan bortse från datum och att det står “Landsbygden”.

Skriv in adress, fastighetsbeteckning och gör en intresseanmälBankIDan.
Ni kommer då att få ett erbjudande till er e-post med länk för att fortsätta och fullfölja tecknandet av nya avtalet.
Signera med BankID / Mobil BankID-app. 

Beställning kan också göras manuellt, men man måste då bifoga kopia av godkänd legitimation, körkort eller liknande.

För mer info kontakta era områdesrepresentanter som du hittar längst ner på sidan Kontakt eller Leif eller Stefan.

/ Leif & Stefan för Hjärtums Fiberförening HFEF 
(gm Gitte Webtanta) 

Missad länk!

Det påtalades att det inte gick att ta hem medlemsansökningar på hemsidan, men när jag kollade så var det inga problem.
Men nu upptäckte jag till slut felet:
Jag hade uppdaterat länkarna på en av sidorna/flikarna men inte på alla. Snacka om miss!
Jag ber om ursäkt för det. 
Inte undra på att folk inte lyckades ta ner ansökningarna… Men nu är det fixat i alla fall 🙂

Klicka på bilden så kommer ni till sidan för Medlemsansökan.

Fliken Medlemsansökan med fixade länkar

Ha det gott!
// Gitte Webtanta 

Avtal till Hjärtums Landsbygd!

Grattis Etapp Landsbygden till ett fantastiskt fint avtal!

Under kvällens möte med Zitius och Områdesrepresentanter/Kontaktpersoner fick vi information om Zitius roll, om Qmarket.se (där man kommer att kunna titta på och beställa tjänster) och att kartan för vårt område ska läsas in igen och bli uppdaterad med korrekta uppgifter på www.fibertillalla.se

Peter (från Zitius) berättade bla hur projektet kommer att gå till från insamlande avtal och upprättande av markavtal till grävning på tomten och installation i huset.

Dessutom fick Kontaktpersonerna avtalet som vi är så otroligt glada för att kunna presentera:
Grattis Landsbygden– Erbjudande endast 21 900 kr! (Ordinarie pris 34 900 kr)

– Erbjudande om delbetalning 393 kr/mån.

– Preliminärt beräknad anslutning under 2017.

Vi vet att det uppstår tusen frågor av det här inlägget, men vi ville inte vänta med att delge er de goda nyheterna!
Ha tålamod med att det tar någon vecka att få till alla detaljer så att alla får möjlighet att se och teckna avtalet, och att kartan uppdateras med korrekta uppgifter.

Tack Leif och Stefan från Hjärtums Fiberförening, Tack Peter från Zitius, och tack alla kontaktpersoner som kom till mötet!

Nu är vi alla värda en natts riktigt god sömn 🙂

// Webbtantan Gitte

Load more