Fibererbjudande till alla – Check!

Äntligen är det klart:
Det blir fibererbjudande till alla i föreningens hela område och snart ser vi maskinerna i Hjärtum 🙂

Landsbygden

Avtalet för hela vårt landsbygdsområde är nu i hamn.
Nästa steg är att vi till 25 oktober kommer att kalla representanter för olika landsbygdsdelar av vårt område för att delge alla detaljer i erbjudandet. Representanterna sprider sedan informationen vidare. Tecknandet av anslutningsavtal kan sedan omgående påbörjas . Mer detaljer kommer inom kort via hemsidan & Facebook.

Hjärtum

Just nu pågår arbete med att få erforderliga tillstånd och att teckna markavtal med berörda markägare.
Därefter följer kontakter med fastighetsägare för tomtprojektering, sedan tomtschakt och övrig ledningsgrävning. Målet är att kundinstallationer påbörjas v 49.

Hjärtum väntar på maskiner

Hjärtum väntar på maskiner

Öresjö

I Öresjö är vi också nästan framme – Bara ett tiotal avtal till behövs för att projektet skall kunna startas!
Ett intensivt arbete pågår för att få in de sista avtalen som krävs för projektstart.

 

Vi hörs!
Leif, ordf gm Gitte.

Typ God Jul!

Hej på er!

Kommer ni ihåg vad jag önskade oss för 3 månader sedan?Gittes jul-onskelista HFEFJag skrev:
“Om man får lov att önska sig något av Jultomten så är det att första etappen är uppkopplad till Jul och att resten av hela vårt stora område har erbjudits avtal.”

Det ser ljust ut för min önskan 🙂

Här kommer LÄGESRAPPORT för Etapperna i September:

HJÄRTUM

Projekteringen av området är genomförd nu under september.
Därefter skall markavtal upprättas och individuella kontakter tas med respektive abonnent.
Grävstarten är planerad till oktober månad.
(läs mer om Fiberinstallation)
Information om betalpunkter kommer, dvs datum för inbetalningar enligt avtalet.
Merparten i Hjärtum beräknas vara igång vara igång under andra halvan av december, kanske redan 15 december!

ÖRESJÖ

Det här området är snart i mål för att starta upp såsom i Etapp Hjärtum – endast ett drygt tiotal avtal till behövs för att starta projekteringen. Nu planeras en sista aktivitet för detta.
Heja Öresjö!

LANDSBYGDEN

Zitius jobbar på att få fram ett förmånligt avtal till vår landsbygd. Uppdatering om detta kommer senast v.40. Även här kan byggstart ske först när tillräckligt antal avtal tecknats.
Det kommer att vara direkt nödvändigt med lokala engagemang. Så snart de sista detaljerna är på plats kommer vi därför att kalla lokala representanter till planering, information och genomgång.

Det här är var Hjärtums Fiber med samarbetspartners står nu.

 

I vårt hushåll drömmer vi om att kunna streama TV-program och filmer när vi har tid att titta, istället för att behöva välja bort sena sändningstider. Barnen vill se obegränsat på instruktionsfilmer på Youtube för att lära sig fler trolleritrix, skapa ännu mer avancerade legobyggen och sjunga karaoke. Och hur ska vi göra med telefoni?
Det är mycket att fundera på. Läs på Qmarket om Bredband, TV & Telefoni. Exakt vad som kommer att erbjudas hos oss får vi veta när fiberutbyggnaden fortskrider.
Vad drömmer ni om?

Leif, ordförande och Gitte, Webtantan.

Sommaren lider mot sitt slut

Hoppas sommaren har varit skön. Nu kommer den sköna hösten med sprakande färger och ljumma dagar.
LilleVäktor 2016

Nu väntar vi otåligt på att alla aktörer kring vår förening kommer tillbaka från semestrarna så att möten kan hållas och jobbet ta fart.
I månadsskiftet Augusti/September hoppas vi på att ha de första samtalen, och några veckor efter det vet vi hur långt vi kommit.

Ha det gott, och gå inte bort er i svampskogen!

Mvh, Gitte – Webtantan

Lägesbeskrivning juli 2016

HJÄRTUM utvidgat:

Alla avtal är nu registrerade och finns i register både hos oss och hos våra samarbetspartner.
Ingen ytterligare bekräftelse på detta skickas ut nu, utan kontakter tas mellan vår projektör och direkt med respektive fastighet.

Projekteringen som pågår nu innebär bl.a. upprättande av:

  • abonnentlistor

  • kartarbeten

  • kontroll av befintlig kanalisation

  • upprättande av förläggningskarta med knut- och fördelningspunkter

  • nödvändiga tillstånd och markavtal.

Med början i månadsskiftet augusti/september fortsätter sedan arbetet med individuella kontakter, planering för indragning till respektive fastighet mm.

LANDSBYGDEN:

Här pågår nu ett intensivt arbete med att formera effektiva områden och att skapa lokala engagemang.

Vår ambition är att få fram prismodeller så det blir möjligt att mer konkret planera olika områden.

Det är nu helt klart att dessa priser kommer att bygga på att vi nyttjar de bidrag för vår landsbygd som erbjuds via Jordbruksverket.

Leif /ordf.

Uppdaterat: Medlemskontakt

Nu har vi uppdaterat så att man kan mejla in medlemsärenden på en separat mejladress:
medlem@hjartumsfiber.se

medlem@hjartumsfiber.se

medlem@hjartumsfiber.se

// Gitte 🙂

Grattis Öresjö!

Först ut i vårt Landsbygdsområde är Öresjö-Metholmen.

Avtalen är ute för påskrift just nu och sedan är det Öresjö som har besök av gubbar och gummor som sonderar för dragning och grävning!

Grattis Öresjö-doneweb

Kostnaden för fastigheterna hålls nere för Öresjö på samma sätt som Hjärtum Utvidgat tack vare bra samarbete;
dels mellan fastigheterna och kontaktpersonen, dels kontaktpersonen och HFEF (fiberföreningen), och dels pga det arbetet HFEF gjort i i flera år som grundat för dagens resultat.

För föreningsstyrelsen känns det otroligt bra att vi vägrade släppa landsbygden i våra samtal med kommunikationsoperatörerna.
Visserligen blev hela projektet, inklusive Hjärtum Utvidgat, något försenat men när man ser resultatet så är det värt det 🙂

Nu står dessa landsbygdsgrupper (med kontaktpersoner) i startgroparna:

  • Dammhagen (Jesper Johansson)
  • Åkerström, Intagan, Vesten (Marcus Iveström)
  • Uxås (Mats Claesson)

Heja Heja!

// Styrelsen gm Gitte

Etapp Hjärtum är stängt.

 

Nu när vi stängt Etapp 1 Hjärtum så innebär det starten för…

 

Gubbar & Gummor i markerna

… Dels projektering i Etappen (gubbar & gummor som är ute i markerna och planerar för fiberdragningen).

… Dels att Fiberföreningen Hjärtumsfiber intensifierar arbetet med att kartlägga landsbygdsgrupperna som skapats och är klara för start.

Ett område är redan klart tack vare lokalt engagemang och har nu blivit erbjudna ett avtal 🙂 .
Nu uppmuntrar vi övriga grupper att snarast få fram en kontaktperson som Fiberföreningen Hjärtumsfiber kan ha informationsutbyte med.

Om man får lov att önska sig något av Jultomten så är det att första etappen är uppkopplad till Jul och att resten av hela vårt stora område har erbjudits avtal.
Det gäller att ha realistiska önskningar 😉

 

Glad Midsommar!
// Webtantan

Etapp Utvidgat Hjärtum stänger för nya avtal

Har du skickat in avtalet?
Om inte: SNABBA PÅ!
Fredag 17 juni 2016 stängs “Etapp Hjärtum” för nya avtal.

HjUtv STÄNGER done web
Det innebär att chansen att få fiber i området Utvidgat Hjärtum (se karta) till det offererade förmånliga priset upphör.
Sedan kan man visserligen få in fiber i huset, men till en mycket högre kostnad.

– Saknar du avtal? Hör av dig pronto via Facebook, mejl eller telefon.  Kontaktuppgifter hittar du på fliken [Kontakt] .

– Lämna in avtalet:
Snabbaste sättet är att skanna in och mejla in det eller skicka som meddelande via Facebook .
Det näst snabbaste är att ta kontakt med någon styrelsemedlem och lämna till denne.

Ok!

 

 

 

 

Vi hörs!

// Gitte – aka Webtanten

Hjärtum klart – Landsbygden nästa!

Nu har vi med marginal nått täckningsgraden för Etapp Hjärtum.
Det innebär att projektstart sker och möjligheten för ytterligare anslutningar till nuvarande fina villkor upphör.

Teckna avtal - Hjärtum

 

På landsbygden har flertalet grupper bildats och i några fall har diskussionerna kommit långt :-).
Först ut är Öresjö som kommer att erbjudas avtal inom kort. Tack vare lokalt engagemang och hög täckningsgrad har priset kunnat pressas ner.

Leif ordf. gm Gitte.

Kopparnät (Telefon och ADSL-internet) avvecklas

I tidningen Land kan man läsa om Telias avveckling av kopparnät i hela landet från norr till söder.

Tusentals landsbygdsbor blir snart utan bredband

I dagarna får en stor mängd abonnenter i 29 kommuner besked om att Telia stänger sitt kopparnät i höst. Totalt drabbas över 10 000 kunder.

Avvecklingen har på kort tid tvingat fram en lokal mobilisering för att snarast bygga nya fibernät som ersätter kopparbaserad bredband (ADSL).

Fibernät kan ta två år.

– Det är allvarligt med Telias snabba nedmontering av kopparnätet. Det drabbar både företag och boende mycket hårt.

www.lantbruk.com/lantbruk/tusentals-landsbygdsbor-blir-snart-utan-bredband 

Det är inte utan att man blir ledsen, arg och frustrerad. Visst, vi har ju vetat om det i många år. Men man trodde att det skulle ske någon förvarning i god tid. Ett halvår är, för mig i alla fall, kort tid!

Därför känns det extra bra att vår förening till slut hittade en kommunikationsoperatör som vill jobba med HELA vårt stora område, och inte bara där husen står tätt 🙂 .
Tänka sig, det har tagit två år att komma hit – och “hit” betyder att jobbet börjar nu!

Det här med infrastruktur och att investera i fastigheten.

Jag vet att en del har upplevt tiden då man tog ställning för eller emot nymodigheten att dra in elektricitet i huset. Och vatten och avlopp. Många valde av olika skäl att inte installera det nya, dyra och onödiga. Min mormor gick så långt att hon vägrade att använda vattenklosetten som installerades i huset av hennes barn 🙂 ♥ . Andra är snabba på att anamma det nya och tvekar inte länge innan de hakar på. Det är sällan det är bra läge att “slänga ut” stora pengar när man måste dränera runt huset, byta tak eller renovera badrummet.
Och när man bygger nytt där inga ledningar finns är det inte bara själva huskroppen som kostar. El, vatten, avlopp, och teknik för TV, telefoni och internet ska man också ta ställning till och räkna in.

Det är mycket att fundera på..

Ha nu en fin helg!
// Gitte

Load more