Arbete i etapper

Hej!

Det är en otrolig lättnad att äntligen ha kommit fram till etapperna för fiberutbyggnaden!  Det har varit en lång process med många turer, men det är först nu det egentliga arbetet börjar! 🙂

 

Det här jobbar vi med nu i April och Maj:

Etapp “Utvidgat Hjärtum”,

Det är området ni ser på kartan nedan.
Etapp Utvidgat Hjärtum
Etapp Hjärtum är i fasen att samla in avtal från fastigheterna. Då geografi, befintliga rör och markrättigheter är kända kan Fibergruppen ge en fast offert redan nu.
Avtalen har vi delat ut i brevlådorna, och mailat ut. De vill vi ha in under April månad.
Om någon saknar avtal: Hör av er!
När HFEF fått in avtalen från 60 % i området kan Zitius och Fibergruppen sparka igång med grävandet 🙂 , så skynda skynda!

Etapp “Landsbygden”,

Det är områden som inte finns i kartbilden ovan och Ström & Berg Östra. (Ström & Berg Östra har en egen etapp).
Vi har förarbetat avtal med Zitius och ansökan om bidrag är gjord.
Tillsammans med Zitius/Skanova har föreningen hittat en lösning som möjliggör byggstart i år. Alternativet hade varit att vänta i flera år på byggstart eller ansöka om lån.
Här behöver berörda fastigheter inte uppfinna hjulet på nytt då föreningen redan förarbetat i två års tid. Det föreningen HFEF inte klarar utan de berördas hjälp, är att skapa grupper och utse kontaktpersoner som deltar i möten. Det gäller såväl lokala möten med grupperna som med HFEF, Zitius, etc. Ju snabbare grupperna och kontaktpersonerna är klara – desto snabbare kan vi ha möten med grupperna för att komma till skott!

Etapp “Ström & Berg Östra”

Här kommer Fastigheterna att kontaktas av Fibergruppen innan sommaren. Det går att få ett fast pris, en offert, då Fibergruppen, liksom i Hjärtums tätort, har underlag för offert.

 

Som ni hörde på mötet har villkoren för bidrag ändrats. Det är inte utan att styrelsen fått lite att bita i! Men det är samma sak över hela landet…
Här är en intressant artikel om det: http://www.nyteknik.se/nyheter/kaos-nar-staten-stottar-fiber-bygget-6343072  .

Ha det gott!
// Gitte – aka Webbtant

Kallelse till Infomöte för Hjärtum och landsbygden i vårt område

 HFEF kallar till informationsmöte:  

Vem -> Fastigheter i Hjärtum och landsbygden i vårt område
Plats -> Hjärtumsgården
Tid -> Torsdag 7 april 2016  kl 19.00

 

Fiber till hela vårt område !

Innehåll på mötet:

 • Bakgrund

 • Avtalet

  • Uppdelning i etapper

  • Kostnad, betalning

 • Zitius presentation

 • Teckning av anslutningsavtal i första etappen, Hjärtum


VÄLKOMNA

Styrelsen HFEF, Hjärtum Fiber Ekonomisk Förening

Kallelse infomöte april 2016, Hjärtum och landsbygden

 


Kommunikationsoperatör – den som HFEF tecknar avtal med: Zitius. 
Entreprenör – den som utför arbetet & skriver avtal med fastighetsägarna, samarbetspartner till Zitius: Fibergruppen.
Tjänsteleverantör – den som underhåller fibernätet: Skanova.


Tidsplan:

 • 7 april 2016: Informationsmöte med medlemmar i Hjärtum & Landsbygden, Zitius (kommunikationsoperatör) och Fiberföreningen HFEF. Kallelse kommer i brevlådan, på hemsidan och på Facebook HFEF.

Vår förhoppning är följande:

 • Försommar:  Arbetet påbörjas.
 • Sommar:  Schaktarbetet påbörjas.
 • Senhöst/Vinter: Driftsättning. (Äntligen!)

Klart med fiber till oss 2016!

Det blir ett helt öppet nät, och starten sker så snart anslutningsavtal är tecknade.

Genomförandet sker i etapper och beroende på skillnaderna i förutsättningar, så gäller olika prisbilder.

Vår partner, som heter Zitius, är huvudansvarig. Fibergruppen är underentreprenör för förläggningen av fiber och sedan tar Skanova över nätet och svarar för underhållet.

Vi startar i ett utvidgat Hjärtum där priset är 21 900 kr dvs 20 900 kr om man kan utnyttja rotavdraget. Nu gäller priset ända in i huset och inte bara till tomtgräns.

Betalningen sker med 5 000 kr vid projektstart, ytterligare 5 000 kr när grävningen startar och resterande efter slutförd anslutning.

För att komma igång i Hjärtum behövs minst 96 abonnenter och vi har 133 intressenter. Så det gäller bara att omvandla intresse till avtal så kör vi!

Landsbygden kommer att få individuella offerter, och vi jobbar med att samordna boendeområden till kostnadseffektiva enheter.

Ström / Berg Östra kommer att hanteras av Zitius att själva.

Det kommer mer info efterhand och vi planerar ett info möte v14 dvs efter påskhelgen.

/Styrelsen – Leif ordf.

Målet: Fiber under 2016!

Styrelsen har beslutat att anta ett av förslagen.
Förhandlingarna är klara och det fattas bara underskrifter.

Mer info kommer inom kort och vi kallar då till stormöte kring månadsskiftet mars/april.
Vi detta tillfälle kommer också att finnas möjlighet att teckna anslutningsavtal.

Årsavgift för 2016 väntar vi med.

2016-02-20
Leif Antonsson ordf.

Nu kör vi, ett första verkligt steg framåt!

Styrelsen har nu träffat en första överenskommelse om fiber till våra medlemmar. Vi hoppas kunna föra ett avtal i hamn alldeles i början av december.

Det innebär ett totalåtagande med ett helt fritt nät dvs var och en väljer sin operatör, enda kostnaden är förutom ditt abonnemang en anslutningsavgift. Genomförande beräknas under 2016.

Mer information kommer inom kort.
Leif Antonsson ordf.

Nu börjar det!

I veckan har vi träffat överenskommelse med Svenska Fiber/ IP-only att de tar över och erbjuder våra medlemmar i Ströms tätort anslutning till deras nät för Lilla Edets tätort.

Vi för sedan intensiva diskussioner om övriga delar av vårt område dvs Hjärtum och landsbygdsdelen med både Svenska Fiber/Ip-Only och andra alternativa leverantörer av fiberförläggning.

Vi är nu hårt uppvaktade av flera aktörer som i olika avseende har mycket positiva förslag.

Det gäller såväl förläggning av nätet, ”lysa upp det” (idriftsätta det) som val av abonnemang, till att senare underhålla det.

Vår inställning är att vi, så snart vi kan, vill handla upp hela hanteringen från markavtalen till den tekniska konstruktionen och förläggningen av någon aktör.

Detta bla beroende på att vårt område är så stort att detta inte enligt vår mening går att hantera på ideell basis.

Vi förväntar konstruktiva förslag från nätbyggare under november och hoppas sedan kunna ta snabba beslut om fortsättning.

Målet nu är anslutningar under 2016. Ett överordnat villkor är hela tiden ett operatörsoberoende nät. Vi tror heller inte att detta påverkar målsättningen med ett slutpris på max 20 000 kr.

Ansökan om bidrag via Jordbruksverket (JBV) är fördröjd, då JBV och Länsstyrelserna som är beslutande instans inte är överens om villkoren. Ett klarläggande förväntas först under november.

Som resultat kommer med stor säkerhet vår ansökan att behöva bearbetas ytterligare.

/Leif ordf.

Ett steg till mot fiber

Ett steg till mot fiber.

Ansökan om bidrag till vår landsbygdsdel är nu inlämnad till Jordbruksverket.
Den omfattar 599 hushåll och ca 12 mil fiber för totalt ca 23 Mkr.
Förhandlingar har också startats för alla delar av vårt område med andra aktörer som är aktiva i och i närheten av vårt område.
Vi tror att med vårt medlemsunderlag så har vi ett starkt förhandlingsläge.
Detta är nuläget och vi återkommer.
/Leif ordf.

Förprojekteringen är nu klar!

Förprojekteringen är nu klar och en första genomgång visar att vi håller oss kring väntade kostnader, men underlaget måste analyseras ytterligare.
Därefter ansöker vi så fort vi kan om bidrag och planerar för genomförande.
HFEF Hjärtum Fiber ekonomisk förening är nu helt etablerad med bankkontakter, försäkringar mm

Kalender:

Juni: Vi gjorde en förnyad offertrunda inför förprojekteringen, som sedan beställdes hos RALA.

Juli: Resultat kom från RALA och analyseras fortsatt. Området definieras som två tätorter; Hjärtum, Ström och sedan landsbygden

Augusti: Vi gör ansökan om bidrag för landsbygdsdelen hos Jordbruksverket

September:
1. Offerter tas in på genomförande
2. Vi kallar till en föreningsstämma för beslut om genomförande
3. Markavtal för ledningsdragningar tecknas, ev. mha slutlig entreprenör.

Oktober: Upphandling av genomförandet

/150707 Leif Antonsson ordf.

Hjärtumsfiber

Föreningen Hjärtums Fiber Ekonomisk Förening kommer att svara för fiberutbyggnad i Hjärtum med omnejd.

Föreningen sammanställer nu medlemsansökningarna för EU-bidraget. 

Målet är en byggstart under våren 2016.

 


2015-05-02

Sista chansen! 
Nu räknar vi ihop och sammanställer för att gå vidare med “bygget”.
🙂

Sista chansen! Nu räknar vi ihop och sammanställer för att gå vidare med "bygget".

Sista chansen!
Nu räknar vi ihop och sammanställer för att gå vidare med “bygget”.

 

Projektledaren hälsar att det är hög arbetsbelastning just nu,
men medlemsbevisen kommer 🙂

Tills vidare kan man se aktuell status på den uppdaterade FIBERKARTAN http://fiberkartan.se/269


Tack Alla!

Det är glädjande att se att så många vill ha fiber. Anmälningarna har strömmat in.

Tyvärr har många bara betalat men inte skickat en MEDLEMS-ANSÖKAN.
Detta försvårar, och framför allt fördröjer, vårt arbete att få iväg den lista som projekteringsföretaget behöver för att räkna ut vår kostnad.

Det räcker alltså inte att bara betala UTAN ÄVEN MEDLEMS-ANSÖKAN MÅSTE IN.
Ni som vet med er att ni bara betalat: skicka gärna in din medlemsansökan så snart som möjligt.

Mvh Stefan Svensson,
Projektledare Hjärtums Fiber Ekonomisk Förening

 


 

Medlemsansökan gör du såhär:
1) Skriv ut, eller be att få hemskickat en medlemsansökan.
2) Skriv under den.
3) Skicka in medlemsansökan
4) Betala in medlemsavgiften

För medlemsansökan, klicka HÄR

 

Ordförande: Leif Antonsson | leif.antonsson@telia.com | 070-3782241

Projektledare: Stefan Svensson | hfef@bredband.net | 070-4931006

Bankgiro: 549-1196

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss. 

Vi finns även på Facebook

 

Load more