Fiber = framtidens infrastruktur för Tele, Tv, Data

VI BYGGER VÅR NYA INFRASTRUKTUR FÖR TELEFONI, TV OCH DATA.
En av landets större fiberutbyggnader sker just här och det senaste är Hjärtums Fiber landsbyggdel, med förhoppning att ytterligare ca 600 abonnenter i vår kommun på landsbygden väster om älven kommer att få fiber.

HJÄRTUM landsbygden
ca 600 abonnenter
Allt finns på plats, projektör är BÄCK Installation, grävare är Markbaronen – Jonas Mossud, projektering av förläggningen är gjord, markavtalen utskickade, material på gång osv. Men för att komma igång måste alla goda krafter samverka NU så vi kan genomföra detta, markägare, abonnenter mm. alla måste hjälpas åt. Det är AKUT att vi får in markavtalen så vi inte får förseningar eller i västa fall riskerar hela projektet.

HJÄRTUM TÄTORT
ca 150 abonnenter
Hjärtum följer helt plan. Alla markavtal är klara, vägverket markägare allt. Grävningen är klar och kanalisering är påbörjad, med start från respektive fastighet i stråk ner mot telestationen. Därefter blåses fiber i motsatt riktning först i stammarna upp mot kopplingspunkterna för att senare blåsas ända in i husen. Det vi känner till nu är att blåsning in i husen kommer att ske under oktober mao tom före plan! Allt återställes som vi ser direkt så gott det går, för att senare slutföras med asfaltering.

ÖRESJÖ
ca 120 abonnenter
Öresjö var helt klart strax före semestrarna. Besiktning av bla återställning har skett och avslutande
arbeten beräknas bli utförda några veckor efter semestrarna.

Leif ordf.