Målet i sikte.

Ett intensivt arbete pågår för att kunna slutföra projektet.
Allt sker i samarbete med de markägare som är berörda av ledningsrätter.

Under kommande vecka beräknas blåsning = fiber dragning att starta i de stamledningar som nu finns på plats från Hjärtum ut mot Hasteröd, därefter kan man börja att ansluta abonnent för abonnent.
Totalt gäller detta 60 talet abonnenter, dessa kommer att kontaktas personligen av Fyrstads Entreprenad när detta skall ske.

Nästa del:
Ytterligare resurser kommer sedan att sättas in för att helt slutföra:
1. Uxsås, Sannersby, Röstorp och Lekvall
2. Vesten, Intagan.

Nya samråd kommer samtidigt att genomföras gällande de ledningsrätter som därefter kvarstår, ett mindre antal abonnenter får tyvärr vänta lite till.

I avslutningsarbetet ingår också justering av påverkan och arbete som gjorts i samråd med berörda markägare.


/Leif HFEF ordf.