December 2020 archive

Upphandlingen är helt klar!

En ny entreprenör för slutförandet är klar och heter Fyrstads Entreprenad.Ett intensivt arbete med planering pågår och arbetet startas snabbast möjligt.Utmaningen med ledningsrätterna som påverkar en del kvarstår, men vi hoppas att denplanerade synen under januari skall föra oss framåt.All berörda kommer att informeras individuellt av Zitius på mail eller brev, men vi vill ocksåigen …

Continue reading