August 2020 archive

Semestern slut, intet nytt är också något att berätta.

Styrelsen har diskuterat och kommit fram till det jag skrev i rubriken, att även om vi inte har så mycket att berätta så kommer fortsättningsvis att regelbundet lägga ut information. Målet är att försöka få till ett inlägg ungefär var tredje vecka.Dyker det upp viktig information dess emellan ska det läggas ut omedelbart. UPPHANDLINGEN – …

Continue reading