Projektet går nu in i sitt sista skede!


När projektet är slutfört så har ca 800 hushåll i vårt område fått tillgång till fiber
och modern kommunikation!

Nuläget.
Som vi tidigare informerat om har alla ledningsrätter under hösten vunnit laga kraft!
Arbetet för att fortsätta och slutföra startade omedelbart och vi kan nu beskriva den plan som man
arbetar efter:
Schakt har påbörjats utefter kvarvarande trafikverkets vägar i området bl.a. längs 167 ´an närmast Ström och skall slutföras under året.
På vissa delar längs 167 har det uppkommit några frågor som måste hanteras innan arbetet kan genomföras i sin helhet.
Noggranna genomgångar kommer att göras med respektive berörd fastighetsägare för att i görligaste
mån hitta lösningar som passar alla.


PLANERING för avslutet i ungefärlig ordning.
Totalt är det ca 95st abonnenter som väntar på sin anslutning.
När detta sedan är klart har föreningen medverkat till att ca 800 hushåll i vårt område från Öresjö i norr,
Hjärtums tätort och landsbygden runt Hjärtum, väster ut mot Hasteröd och söder ut ner till 167 fått
tillgång till fiber!


2022
Innan året är slut kommer 9 st ytterligare att bli anslutna och det gäller:
5 st Hasteröd
1 st nedre Hjärtum,
1 st Änghagen
1-2 st Ströms Bäck.

2023 första kvartalet västra delen mot Hasteröds korset
2023 första och andra kvartalet norra delarna Intagan m.fl ner mot Utby, Gategården.
2023 andra kvartalet sydväst om 167án Bergsåsen

Framtida anslutningar
För tillkommande nya nu och framgen, gäller att man skall vända sig till:
Kontakta oss – Fiber till alla – Zmarket
För anslutning av de nybyggnadstomter på Ljunghedsvägen I Hjärtum, som har fibern framdraget
gäller också samma.
Kontakta oss – Fiber till alla – Zmarket men här kan vi HFEF hjälpa till med kontakt med
projektledningen.

Felanmälan:
All felanmälan skall när man sedan är idriftagen ske mot den leverantör man valt, som sedan I sin tur kontaktar berörd instans. Detta gäller även om man fått skador på ledning over egen tomt.

Leif Antonsson HFEF ordf