June 2023 archive

Målet i sikte.

Ett intensivt arbete pågår för att kunna slutföra projektet.Allt sker i samarbete med de markägare som är berörda av ledningsrätter. Under kommande vecka beräknas blåsning = fiber dragning att starta i de stamledningar som nu finns på plats från Hjärtum ut mot Hasteröd, därefter kan man börja att ansluta abonnent för abonnent. Totalt gäller detta …

Continue reading