HFEF Läget 2017-10-31

HJÄRTUM
Bearbetning av material samt förhandlingar fortgår, vi kommer förhoppningsvis snart att kunna leverera mer specifik information.

ÖRESJÖ
Är nu i det närmaste klart, slutförande pågår.
· förläggning klar
· inkoppling klar för merparten

LANDSBYGDEN
· tillräckligt kundunderlag finns
· projektering pågår
· användaravtal skrivs efter hand med Zitius

/ Leif ordf