Första i Hjärtum tätort inkopplade!

Hjärtum inkopplat redan under oktober!!

Fram till nu har 35st hushåll fått sin fiber installerad. Under veckan gjordes vissa kompletterande grävningar och med början igen 8 oktober sker resterande inkopplingar och då med målet att allt skall vara klart redan under denna månad.

Ett helt otroligt resultat, flera månader före plan!

Ett suveränt bra genomfört projekt av SLL AB, samtidigt som vi också tackar alla inblandade, markägare, fastighetsägare och andra som på olika sätt medverkat till att genomförandet gått så smidigt.

Landsbygden går däremot lite trögt.

Detta trots att BÄCK Installation lägger ner mycket jobb och engagemang.

Efter vårt markägarmöte och stoppdatum veckan efter är ändå bara hälften (ca 100st) markavtal helt klara,  men det fortsätter att droppa in några om dagen.

Det är mera klart i den norra delen så det lutar åt att det blir där vi kan börja.

Vi hoppas att resterande markägare så snart det går är beredda att samverka i positiv anda i denna så helt nödvändiga och så viktiga infrastruktur i vårt område.

Tyvärr är det så att markavtal som inte är klara fördröjer utbyggnaden i den del de berör så för allas vårt intresse ber vi om snabba beslut så vi kommer vidare i den takt vi planerat

Öresjö

Är nu i drift och markägarna där har i dagarna fått ett godkännande- avslut -avtal att ta ställning till. Några mindre justeringar på återställningarna skall också hanteras. Två sent tillkommande fastigheter skall också anslutas men där har vi inte än en tidsplan.

Leif ordf. HFEF