Solen skiner och fiber lyser nu hos allt fler.

Projektet går nu in i sitt slutskede så du som ännu inte är med har en sista chans nu!

Lägesrapport från Bäck Installation

I området mellan Tomten och Sanna (se bild) påbörjar vi den här veckan att skarva och svetsa in fiber i skåpen. När det är gjort kommer vi att fortsätta med att blåsa och svetsa in fibern till fastigheterna. Driftsättningen i det här området beräknas ske om två månaders tid.

Det har även löst sig med flera större markägare runt Sollum, så vi har nu kommit igång med grävning där sedan två veckor tillbaka.

I övrigt gräver vi för fullt i flera olika områden med 4 grävlag. De områden som är beroende av markägare som som berörs av ledningsrätter gräver vi både före och efter, vilket håller oss sysselsatta fram tills dess att vi kan knyta ihop nätet.

Fokus i övrigt ligger just nu på borrningar och tryckningar under vägarna runt Hasteröd, samtidigt som vi återställer efter vintern som har varit och de sättningar som blir med väderomväxlingarna.

Generellt sett när det kommer till återställningarna så kan det vara bra att som markägare och beställare att tänka på och vara medveten om att det enligt avtal ska göras en grovåterställning. Det betyder att man återställer med befintliga massor, men det kommer exempelvis inte att sås något nytt gräs när det har grävts på din mark/tomt.

VIKTIGT !

Vill ni eller era grannar också ha fiber, men ännu inte gjort en anmälan? Tipsa grannen, eller gå in på www.fibertillalla.se och gör en anmälan för er adress nu!

Fiber till alla – Zmarket

www.fibertillalla.se

Fibertillalla.se är en webbsida som ägs och drivs av Zmarket.(Zitius) Om du ännu inte har fiber hemma så har du kommit rätt.

Vänligen, Bäck Installation