En period med mycket aktivitet bakom kulisserna.

ALLMÄNT

Kopplingen mellan Zitius och Telia har stärkts, samtidigt som Zitius utvecklas som eget starkt varumärke.

Ytterligare resurser knyts också till projektet “Hjärtum Fiber”

 

Q-market – Z-market

Fibertillalla och Q-market sidan med karta och inrapportering är nu omarbetad och förbättrad. I samband med detta har den även bytt namn till Z-market för att bättre passa in i varumärket Zitius.

Det finns fortfarande fastigheter markerade som inte är aktuella som ex. ödetomter, obebyggda eller rivningshus m.fl kika gärna på kartan om du hittar något sådant, hjälp oss gärna genom att rapportera dessa till oss, då kan vi plocka bort dem ur underlaget för bedömning av täckningsgrad.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet men inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats.

Kontakta: landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

MARKAVTAL

Föreningen svarar för att ordna de markavtal som behövs. Vi har inom kort klart vilka förutsättningar som gäller för detta och kommer då att kontakta berörda markägare.

I första hand gäller Skanovas avtal som är framtaget ihop med LRF och SKL, men vi undersöker möjligheterna om LRF-Coompanion avtalet också kan användas.

 

LANDSBYGDEN

Täckningen i de olika landsbygdsområdena är riktigt bra, men vi letar nu vita fläckar, dvs områden som vi inte nått.

Det finns ca 350 klara avtal registrerade, vilket redovisas på kartan , utöver dessa finns ca 50 intresseanmälningar och ihop är detta underlaget för bedömning om täckning 400 av ca 750 eller 53% vilket är mycket bra på så kort tid men inte tillräckligt, vi måste tillsammans övertyga våra grannar om nyttan med fiber, är dina grannar röda på kartan så prata med dom, det är bästa sättet att öka täckningen.

Vår bedömning är nu att det finns områden som vi uppenbart inte nått, men hjälps vi alla åt med dessa når vi målet.

Diverse material, utskrivna avtal och sk mäklarflaggor finns hos mig Leif. Det finns också löften om aktiv telefonbearbetning med hjälp av Zitius.

Slutpunkten 2017-02-28 skall ses som mål, inte deadline då vi inte riktigt hunnit med alla aktiviteter.

Så återigen, det är viktigt att vi alla som vill ha fiber hjälps åt, så att vi så snart det går kan identifiera de områden som vi missat så vi får upp täckningsgraden

 

HJÄRTUM

Projekteringen är i sitt slutskede, vår förhoppning är att alla tillstånd bl. a. hos kommunen nu är klara och att nästa steg kan börja i arbetet.

Vi kommer att göra en sista ansatts så att vi får in allt i slutförda avtal och att de som inte har skrivit avtal har gjort medvetna val.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet och inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats .Kontakta:  landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

ÖRESJÖ

Där har nu beslutats om byggstart och arbetet är beställt. Efter att detta spridits ökade antalet avtal från drygt 70 till över 90.

I samband med detta har Trollhättan Energi dragit tillbaka sitt erbjudande.

 

ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

Vi för också en dialog med de föreningar som angränsar till oss på olika sidor så att så många som möjligt täcks in.

 

Hjärtum   2017-02-17

HFEF Leif Antonsson ordf.