Hjärtum fiber: Landsbygdsdelen nästa steg.

Nu startar grävning av fiber till hela landsbygden på Bohussidan av kommunen. Upp mot 600 hushåll räknar vi att nå med denna satsning.

Allt följer plan, material är under leverans och maskinerna snart på plats, insamlingen av markavtal avslutas och grävning påbörjas sedan direkt.

  • Avslutande insamling av markavtalen görs nu mot ett slutdatum 21 september.
  • Markägare som ännu inte tecknat avtal kallas i brev till möte v37 för information och teckning av avtal.
  • Grävning påbörjas sedan direkt i det första område som är klart, övriga följer efterhand.

Leif ordf HFEF