Årets mål?

Vi börjar se målet, att större delen av området väster om älven kunnat få fiber, även om en del fortfarande återstår.
Arbetet har fortgått efter sommaren med stor intensitet och ytterligare 40st har nu sin anslutning och 19st till blir strax klara.
I området mellan Hjärtum och ned mot Ström har det under hösten varit ett intensivt arbete som snart är klart och 59st har då fått sin anslutning. Vi har sett och glatts åt Fyrstads bilar och maskiner längs hela vägen.

Arbetet fortsätter också på flera ställen i de södra och västra delarna men en del fall är fortfarande påverkade av pågående ledningsrätts-ärenden med markägare.
Vår förhoppning är att vi skall nå en slutpunkt med detta och kunna erbjuda ytterligare ett antal abonnenter sin efterlängtade fiber-anslutning.

Ledningsrätterna:

Vi är i händerna på myndigheter, nu inväntar vi lantmäteriet som skall korrigera sina kartor i ett område i södra delen innan slutlig dom kan avkunnas av mark och miljödomstolen.

Utby:

I samarbete med kommunen har nu de överenskomna dragningarna satts ut. Tryckning av ledning under en korsning skall ske omgående och sedan kommer 30 talet hushåll till få sin anslutning.


Hjärtum:

Flera av de nya tomterna kring Ljunghedsvägen har nu också anslutits .

Fortsättning:

Målet är att alla som inte hindras av de pågående ledningsrättärendena ska ha fått sin anslutning, innan projektet pausas inför vintern.
Projektet återupptas sedan under våren med målet att då ytterligare 100st skall kunna anslutas.

Sammanfattning:

Vi gläds åt en utbyggnad av modern infrastruktur i den västra delen av vår kommun där nu hela 700 fastigheter hittills har fått fiber.

I det senaste skedet har ca 350 abonnenter i landsbygdsdelen anslutits. Tidigare har ca 200 fastigheter i Hjärtum och 150 i Öresjö fått fiber och anslutits.

Detta har möjliggjorts genom positiv medverkan av hundratals små som stora markägare, våra medlemmar, entreprenörer och ett stort tålamod hos alla er som väntat, väntat, väntat och väntar, ett stort tack för det!

Leif ordf.