Äntligen är semestrarna slut!?

Arbetet är nu återstartat i full utsträckning efter semestrarna och vi kan notera att 132 st är nu idriftsatta i norra delen och 108 st i södra ett jättebra resultat.

Arbetet fortsätter i flera delar i de södra och västra delarna men tyvärr är vi i en del fall påverkade av pågående ledningsrätts-ärenden med markägare. Vår förhoppning är ändå att vi inom kort skall ha nått en slutpunkt med detta och ska kunna erbjuda ytterligare ett antal abonnenter den så hett efterlängtade fiber-anslutningen och därmed tillgång till de samhällstjänster som nu hanteras via nätet.

Ledningsrätterna:
Där är vi fortfarande i händerna på en myndighet, nu är det lantmäteriet som skall korrigera en del av sin kartering innan slutlig dom kan avkunnas av mark och miljödomstolen.
Handläggare är utsedd och projektet samarbetar med dem för att nå ett resultat så snart som möjligt.

Utby:
Efter ett större teams-möte (video-möte) i juni så är vi helt överens med kommunen om hur dragningen skall ske och vi väntar nu på att kommunen så snart som möjligt skall sätta ut = markera sina va-dragningar så vi inte skadar varandra nu eller framgent. Detta gäller ytterligare ca 30 abonnenter.

Hjärtum:
De nya tomterna kring Ljunghedsvägen har alltså förberedd fiber till tomtgränsen och kan erbjudas anslutning efter anmälan till Zitius först men också anmälan till oss Hjärtum Fiber (leif.antonsson@telia.com) så infogas de i det nu pågående projektet i vår landsbygds del.
Leif ordf.