Semester snart? Här jobbas det för fullt!

Lägesrapport 2021-06-11

Information direkt från Telia´s projektledning för Hjärtums projektet.

Projektet har med hjälp av Fyrstads Entreprenad driftsatt 38 kunder under våren och kommer innan Juli ha driftsatt ytterligare 50 kunder.
Det innebär att vi i tidigare entreprenad driftsatt 132st + Fyrstads 38 + kommande 50 = 220 kunder innan semestern, då återstår ca 200 kunder att leverera innan alla som beställt fått sin fiber.

Lantmäteriet har tilldelat en Lantmätare som kommer revidera tidigare ledningsrätter efter domstolens beslut, arbetet påbörjas i augusti.
Projektet har försökt att nå en förlikning med en av de större markägarna utan framgång varför vi måste avvakta Lantmäteriets beslut och att det vinner laga kraft, ca 4v efter Lantmäteriets beslut om ingen har överklagat, innan vi kan få tillgång till marken.

Det innebär tyvärr ytterligare förseningar för ca 100 kunder främst i området sydväst om Hasteröd, som riskerar att inte få sin fiber innan vintern och tjälen kommer.

Projektet har haft ett möte med kommunen ang. Utby, där vår förhoppning är att få schakt & grävansökan beviljad så ytterligare ca 40 kunder som är beroende av V/A utsättningar kan få sin leverans i höst

Ett större nätarbete för att få fram matningen till norra delarna har påbörjats via Telias egna tekniker. Denna delen är likaså beroende av Lantmäteriet där vi får avvakta tillgången till marken för att färdigställa entreprenaden


Anders
Byggledare | Construction West
Telia Company AB