Bäcks har ordet:

Vi rullar vi på med fem grävlag för att kunna ansluta och driftsätta de första kunderna redan i år.
Antalet som beräknas bli driftsatta 2018 beräknas vara 50-60 st och det rör sig om de norra delarna i och runt Intagan där aktiviteten är som störst. 
När det gäller återställning så kan det vara bra för er att veta att vi gör den först när vi är helt färdiga i ett område för att inte behöva göra det vid flera tillfällen.

Vi har blivit tilldelade en handläggare hos lantmäteriet som har hand om våra
ledningsrättsärenden och kommer sätta igång med det efter jul. Kartarbetet har de redan påbörjat och just fiberprojekt är högprioriterade ärenden hos dem vilket är positivt!
Vi planerar inte för något uppehåll när det gäller utbyggnaden utan vi fortsätter jobba på under vintern.

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar vi på Bäck installation och entreprenören Markbaronen Er!